Spring naar hoofd-inhoud

Stop de slogans en werk aan echte oplossingen voor legale arbeidsmigratie

|   Uitzendarbeid

Federgon roept de volgende federale en regionale overheden op om een allesomvattende visie te ontwikkelen rond arbeidsmigratie, zodat die op een ordentelijke en legale manier kan plaatsvinden, met aandacht voor een snellere en eenvoudigere single permit procedure en een versterking van de sociale inspectie.

Lees meer


Vlaamse Ondernemers roepen op tot versnipperen van regels die administratieve overlast veroorzaken

Op de laatste dag van de parlementaire werkzaamheden starten de Vlaamse Ondernemers een campagne die de overmatige regeldruk aanklaagt: de Vlaamse Snipperdagen.

Lees meer


Federgon schaart zich achter de oproep van middenveldorganisaties: “Als de volgende regering geen stappen durft te zetten, zal de regering erna er geen meer kunnen zetten.”

|   Dienstencheques

In een persbericht roepen verschillende middenveldorganisaties op om het systeem van dienstencheques grondig bij te sturen. Vanuit Federgon zetten we deze boodschap graag kracht bij: “Een toekomstbestendig financieringsmodel kan niet meer op zich laten wachten. Het is dringend tijd dat onze regeringen beseffen dat het huidige financieringsmodel als een strop rond de nek van de sector hangt.”

Lees meer


Matige verbetering van de uitzendactiviteit in maart

|   Uitzendarbeid

In maart 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,39% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Zowel ontslag als werkloosheid worden relieken uit het verleden

|   OutplacementLoopbaanbegeleiding

Het is het uitgelezen moment om een nieuwe visie op ontslag en transitie te bewerkstelligen. Een visie naar een samenleving die loopbaanzekerheid voorop zet.

Lees meer


De zorgsector heeft nood aan een modern personeelskader, waarin ook flexibele arbeid een plaats heeft

|   ProjectsourcingUitzendarbeid

In cijfers die gisteren door het Departement Zorg gepubliceerd werden, namen zij het stijgende aantal ”interimmers en zelfstandigen” binnen de zorgsector onder de loep. Daarbij wordt ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen uitzendarbeid en project sourcing en wordt volkomen voorbijgegaan aan de nood aan meer autonomie van de vele medewerkers in de zorg. Federgon is ervan overtuigd dat flexibele arbeid net een troef kan zijn voor de zorg en ijvert voor een sterkere samenwerking met de zorgsector.

Lees meer


De Federal Learning Account is een onbruikbaar instrument voor de uitzendsector: “à l’impossible, nul n’est tenu“

Op 1 april treedt de wet tot invoering van de Federal Learning Account (FLA) in werking. Federgon stelt vast dat voorrang wordt gegeven aan een overhaaste lancering eerder dan aan de creatie van een bruikbaar en nuttig instrument voor ondernemingen en burgers om de cultuur van levenslang leren in ons land echt te stimuleren. Ondanks onze pogingen om dit bij te sturen, is de huidige tool allesbehalve bruikbaar voor uitzendkantoren.

Lees meer


Daling van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In februari 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,51% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleiding

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan.

Lees meer


Federgon lanceert voorstellen voor de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleiding

21 maart is de Internationale dag tegen discriminatie en racisme. Federgon, het Netwerk voor Werk, grijpt deze dag aan om voorstellen te lanceren die de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt bevorderen.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

communication@federgon.be
+32 2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Woordvoerder en Perscoördinator
Dennis Rombauts


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSPNG