Spring naar hoofd-inhoud

Gespecialiseerde bureaus bieden extra garanties voor zowel freelancer als klant-gebruiker

|   Interim ManagementProjectsourcing

Uit een studie van Freelancers in Belgium, Open The Box en Accountable blijkt dat 40% van de facturen van freelancers laattijdig of niet betaald wordt. Ruim een kwart van de respondenten bleek nog te wachten op een betaling van 5.000 euro of meer. Federgon breekt een lans voor het samenwerken met gespecialiseerde bureaus, ook wel providers genoemd, die als tussenpersoon tussen freelancer en klant-gebruiker staan om meer zekerheid te creëren voor zelfstandigen.

Een studie, gezamenlijk uitgevoerd door netwerkorganisatie Freelancers in Belgium, transparantiewebsite Open The Box en boekhoudapp Accountable toonde aan dat ruim 40% van de facturen voor freelancers laattijdig of niet betaald werd. Een kwart van de 220 respondenten was op het moment van de enquête nog aan het wachten op een betaling van 5.000 euro. Het staat buiten kijf dat het aantal freelancers toeneemt. Vorig jaar ging het in Vlaanderen om een recordaantal van 169.964 mensen, wat 33,5 procent meer is dan in 2019.

“We zien dat de groep van freelancers die instroomt in de voorbije decennia ook enorm verbreed is,” zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon. “Mensen met zeer diverse talenten willen gebruik maken van de flexibiliteit die het statuut van zelfstandige aanbiedt.” Een specifieke aanpak om deze brede groep de juiste ondersteuning te bieden, is dan ook nodig.

Sommige voorzorgsmaatregelen werden opgesomd bij de publicatie van deze cijfers. Met stip op één raadde men freelancers aan om een advocaat onder de arm te nemen. Dit is echter niet altijd een evidente en goedkope stap. Een advocaat moet zich altijd even inwerken in de materie. Het inzetten van freelancers brengt voor de betrokkenen vaak een spoedeisend karakter met zich mee. Ook wanbetalingen zijn prangende problemen die liever vandaag dan morgen opgelost worden.

Daarom pleit Federgon voor het samenwerken met gespecialiseerde bureaus, ook wel providers genoemd. Dat zijn ondernemingen die zich opwerpen als tussenpersoon tussen freelancer en klant-gebruiker. Ze helpen in eerste instantie de beide partijen om elkaar te vinden op de arbeidsmarkt, maar leveren ook een waaier aan services om ondersteuning te bieden aan de freelancer en zijn een extra firewall in de relatie tussen de freelancer en de gebruiker. “Providers die lid zijn van Federgon staan meestal zelfs volledig in voor het facturatieproces aan de klant en ze kunnen daarnaast extra gewicht in de schaal leggen bij onderhandelingen.” Een beroep doen op hun gespecialiseerde karakter laat alle partijen toe om sneller te schakelen: gebruik makende van hun kennis en ervaring maakt het makkelijker en sneller om correcte en evenwichtige overeenkomsten af te sluiten.

De samenwerking met providers behoedt de individuele freelancer daarbij ook voor de willekeur van klanten met slechte bedoelingen. Een freelancer die via een gespecialiseerd bureau werkt, zal beter beschermd worden dan iemand die er volledig alleen voor staat en zal een sterkere onderhandelingspositie genieten. “Mensen die voor flexibiliteit kiezen, mogen daar niet voor worden afgestraft,” klinkt het resoluut bij Federgon.

Providers die lid zijn van Federgon, zijn daarbij voorvechters om zulke excessen uit de markt te weren. Federgon maakt een punt van fairness en ethiek. “Vanuit hun positie werken onze bureaus steeds toe naar een arbeidsmarkt waarin freelancers zich veilig en beschermd voelen.”


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.