Spring naar hoofd-inhoud

Lid worden

Wie kan lid worden van Federgon? Alle private commerciële ondernemingen met activiteiten op het vlak van arbeidsbemiddeling en andere HR dienstverlening in de ruime zin van het woord, kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek lid worden van Federgon.

Wilt u lid worden of wenst u meer informatie? Stuur een e-mail naar membership@federgon.be, met vermelding van uw naam, voornaam, bedrijf, activiteit(en), telefoonnummer en website.


Lidmaatschap van Federgon betekent dat wij met u en voor u werken. U kunt van ons verwachten dat we:

Kennis delen

Wij informeren u als eerste over de juridische, politieke, economische of sociale actualiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed kan hebben op uw activiteiten. Deze actualiteit wordt geïnterpreteerd in functie van de belangen en de activiteiten van onze leden. U kunt die informatie altijd raadplegen op een extranetsite die enkel toegankelijk is voor leden. Onze juridische dienst staat ook tot uw beschikking. Tweetalige juristen zullen gratis en zonder beperkingen antwoorden op al uw juridische vragen, die betrekking hebben op de uitoefening van uw activiteit. U ontvangt bovendien onze juridische publicaties.

Met onze Academy willen we de gespecialiseerde kennis van de medewerkers van onze leden up-to-date houden. Professionals van een hoog niveau leiden hen op. De Academy is overigens officieel erkend als volwaardig opleidingsorganisme.

Kennis ontwikkelen

Naast de algemene vergaderingen en de bestuursraden, waar de belangrijke beslissingen genomen worden, kunnen de leden ook deelnemen aan commissies en werkgroepen in functie van hun specifieke belangen.

Federgon verdiept zich in de toekomstige rol van de private arbeidsmarkt-intermediair en werkt mee aan en stimuleert onderzoek over de Federgon-sectoren en de evolutie binnen deze sectoren.

Belangen behartigen

Onze federatie vertegenwoordigt uw belangen binnen politieke kringen, binnen de regering en bij verschillende paritaire organen. We bieden bovendien ondersteuning bij uw contacten met vakbonden.

Data Analyseren

Federgon verzamelt en verwerkt maandelijks de cijfergegevens van zowat alle leden (die hieraan op vrijwillige basis meewerken) en stelt de globale resultaten open voor de deelnemers die zo hun eigen gegevens kunnen toetsen aan die van de sector (benchmarking).

Communiceren

Via evenementen, publicaties en perscontacten maken we uw sector beter bekend, zowel bij de ondernemingen, uw (potentiële) klanten, als bij uw (potentiële) medewerkers, het grote publiek en de overheid.

Kwaliteit bewaken

Als lid van Federgon krijgt u het kwaliteitslabel "Lid van Federgon" dat u vrij mag gebruiken. Dit label bewijst uw engagement om het Kwaliteitscharter van de federatie na te leven. Door dit Kwaliteitscharter te aanvaarden en toe te passen, bevestigt elk lid dat het de reglementering respecteert en ernaar streeft om altijd kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan hun klanten en dus aan zowel ondernemingen, werknemers als kandidaten voor vacatures. Onder het kwaliteitslabel valt ook een ombudsdienst voor private arbeidsbemiddeling ten dienste van uitzendkrachten, dienstenchequewerknemers, outplacementkandidaten, RSS-kandidaten en projectmedewerkers.

In de uitzend-, outplacement-, projectsourcing-, rekrutering, search & selectie- alsook in de interim management-sector kunnen de leden een bijkomend kwaliteitslabel behalen. Dit label moet zowel voor klant-bedrijven als voor kandidaten een leidraad zijn.

Federgon community

Federgon organiseert geregeld evenementen waar de leden elkaar en contactpersonen van hun sector op een informele manier ontmoeten. We bouwen zo een goede verstandhouding uit tussen onze leden. Bovendien willen we heel open zijn over onze socio-economische omgeving en over het vastleggen van ontmoetingen met prominenten uit politieke, economische en maatschappelijke kringen.

Contact

Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

T +32 2 203 38 03
E membership@federgon.be