Spring naar hoofd-inhoud

Daling van de uitzendactiviteit in april

|   Uitzendarbeid

In april 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,53% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren nam af met -0,17% in het arbeiderssegment en met -1,19% in het bediendesegment. 

In vergelijking met de maand april van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van  -8,65%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -5,73% in het arbeiderssegment, en met -12,19% in het bediendesegment.  

De Federgon-index komt uit op 90,02 punten in april 2024 tegenover 90,50 punten in maart. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

 

Market Update


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.