Skip to main content

Outplacement

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en activiteiten om ontslagen werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe job of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. De begeleiding kan in groep of individueel gebeuren en wordt steeds uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, voor rekening van de werkgever.

In heel wat situaties is het aanbieden van een outplacement verplicht, waarbij door de overheid is voorzien in een zeer strikt juridisch en praktisch kader. Het is dan ook van het grootste belang om daarvoor contact te nemen met een professioneel en competent outplacementbureau.


Sectorcijfers

2017
Omzet

36,2 miljoen € (-5,0%)

Vaste medewerkers

300

Begeleidingen

13.279 (-6,3%)

Globale plaatsingsgraad

62%

Begeleidingen na individueel ontslag

80%

Begeleidingen na collectief ontslag

20%

Leden (31-12-2017)

71

2016
Omzet

38,1 miljoen € (-5,5%)

Vaste medewerkers

300

Begeleidingen

14.176 (-13,8%)

Globale plaatsingsgraad

60%

Begeleidingen na individueel ontslag

78%

Begeleidingen na collectief ontslag

22%

Leden (31-12-2016)

71

2015
Omzet

43,1 miljoen € (+5,8%)

Vaste medewerkers

986

Begeleidingen

16.442 (+2,7%)

Globale plaatsingsgraad

56%

Begeleidingen na individueel ontslag

63%

Begeleidingen na collectief ontslag

37%

Leden (31-12-2015)

67