Spring naar hoofd-inhoud

Over Federgon

Federgon is de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners. Wij vertegenwoordigen de federale en regionale belangen van onze leden. Federgon staat voor kwaliteit en professionalisme.


Juridisch advies op maat, elke werkdag van 9-17u

Bij onze juridische dienst kunt u als lid terecht voor gespecialiseerde informatie rond sociaal recht en de reglementering van toepassing in de Federgon-sectoren. Wij informeren de leden over alle relevante wijzigingen in de wetgeving en andere. Ook met uw individuele juridische vragen die betrekking hebben op de uitoefening van uw activiteit kunt u steeds bij ons terecht.

Recente marktontwikkeling en de meest up-to-date marktcijfers

Federgon beschikt over maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse cijfers over de activiteiten van onze leden. Hierdoor kan de evolutie van de sector en/of activiteit in België op de voet worden gevolgd. Daarnaast doen wij ook studies en onderzoeken over onze sectoren en de arbeidsmarkt in het algemeen. Meer informatie hierover vindt u onder de publicaties en in ons kenniscentrum.

Vinger aan de pols van alles wat er leeft in de Federgon-sectoren via het Federgon-Extranet

Vanuit haar expertise bieden wij onze leden juridische, sociale en economische informatie en analyses. Via het Federgon-Extranet hebben onze leden toegang tot deze informatie.

Federgon vertegenwoordigt de belangen van haar leden

Federgon vertegenwoordigt zowel op federaal als op regionaal niveau de belangen van haar leden en is woordvoerder van de sectoren die zij vertegenwoordigt. Hiervoor zijn wij dagelijks actief bij tal van overheden, advies- en erkenningscommissies, paritaire overlegorganen, departementen en administraties, werkgeversfederaties en politieke beslissingsnemers, … om de belangen van de sector te behartigen.

Werkgeversorganisaties

 • VBO
 • VOKA
 • BECI
 • UWE

Paritaire instanties

Federgon zetelt onder meer in volgende paritaire organisaties:

 • Nationale Arbeidsraad (NAR)
 • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
 • Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW)
 • Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Beheerscomité
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) - Beheerscomité
 • Brusselse dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris) - Beheerscomité
 • Office Wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) - Beheerscomité
 • Bruxelles Formation - Beheerscomité
 • Paritair Comité voor de Uitzendarbeid
 • Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
 • Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200)

Federgon heeft een belangrijke stem bij  de sectorale onderhandelingen:

 • PC 322 Uitzendarbeid
 • PC 322.01 Dienstencheques
 • PC 200 Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (APCB)

Federgon heeft een stem in diverse erkenningscommissies en zetelt in de verschillende regionale commissies die aan de regionale ministers adviseren rond het toekennen van erkenningen aan de private arbeidsbemiddelingsbureaus en dienstencheque-ondernemingen.

Contact

Tour & Taxis 
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

T +32 2 203 38 03
E info@federgon.be

De kantoren van Federgon bevinden zich in het Koninklijk Pakhuis.