Spring naar hoofd-inhoud

Drie fundamenten voor een veranderende arbeidsmarkt

|   Learning & DevelopmentOutplacementLoopbaanbegeleiding

In een wereld waar verandering de enige constante is, staat de kracht van menselijk talent centraal om te zorgen voor meer economische groei en welvaart. De cijfers uit het jaarverslag van Federgon, het Netwerk voor Werk, tonen aan dat de vraag naar werktransities en talentontwikkeling stijgt. Een greep uit de cijfers van het jaarverslag onderstreept het belang van extra ondersteuning vanuit het beleid voor deze arbeidsmarktinstrumenten.

De arbeidsmarkt evolueert voortdurend, gedreven door technologische vooruitgang, globalisering en demografische verschuivingen. In deze context is het essentieel dat de focus niet alleen op het creëren van jobs ligt, maar ook op het ontwikkelen en flexibel inzetten van talent. Een greep uit de cijfers van het jaarverslag toont de noodzaak van een sterke begeleiding van mensen en de groeiende vraag naar talentontwikkeling om iedereen op de juiste plek te krijgen op de arbeidsmarkt.

  1. Meer ontslag, meer succesvolle werkhervatting: jaarcijfers Outplacement

Outplacementbegeleiding, of de begeleiding op de arbeidsmarkt van ontslagen werknemers, moet verplicht aangeboden worden door werkgevers. 15.420 nieuwe begeleidingen werden door de outplacementsector opgestart na een individueel of collectief ontslag, goed voor een stijging van 44,3% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van VDAB.

 

 

63,7% van alle outplacementbegeleidingen eindigen daarbij in een succesvolle werkhervatting. Dit maakt van outplacement een volwaardig en niet te onderschatten arbeidsmarktinstrument, dat mensen de juiste begeleiding naar de juiste job kan bieden.

“We verwachten dat er nog meer mensen hun weg naar outplacement vinden dit jaar,” zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon. “Onder meer het zorgwekkende aantal herstructureringen en faillissementen in onze economie leidt naar outplacement. We hopen dan ook dat de overheid het systeem van outplacement de nodige ondersteuning blijft bieden.” Federgon vraagt aan de volgende regering om de middelen voor outplacementbegeleiding eindelijk structureel te indexeren en om de verschillende outplacementstelsels samemn te brengen in één duidelijke vorm van begeleiding. Zo wordt de toeleiding laagdrempelig, snel en toegankelijk georganiseerd.

Daarnaast ijvert Federgon ook voor een uitbreiding van transitietrajecten. Dit laat mensen toe om zonder verlies van contract te proeven van een andere werkervaring bij een andere werkgever. “Vandaag mag dit stelsel enkel in een opzegperiode ingezet worden, maar door dit ook doorheen de loopbaan in te zetten, zetten we écht in op rechtstreekse werk-naar-werk-transities,”zegt Cattelain.

 

  1. Levenslang leren veert terug op jaarcijfers L&D

Ondanks de uitdagingen op budgettair vlak, waarbij de L&D-budgetten binnen organisaties onder druk staan, blijft de sector veerkracht tonen. Learning & Development heeft in 2023 een omzetgroei van bijna 5% gerealiseerd. Dat onderstreept het belang dat organisaties hechten aan de ontwikkeling van hun medewerkers, zelfs in tijden van financiële terughoudendheid.

“Het is vooral belangrijk dat we deze leergierigheid ondersteunen en zeker niet beknotten,” zegt Cattelain. De L&D-markt steunt op een belangrijke gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers, werkgevers en de overheid om samen een cultuur van levenslang leren uit te bouwen. “Federgon is een enorme voorstander van de individuele leerrekening, maar de Federal Learning Account tast het fundament van deze gedeelde verantwoordelijkheid aan.’“ Federgon hoopt dan ook uitdrukkelijk dat een volgende regering de FLA van tafel veegt. “De private markt is complementair aan de publieke opleidingsverstrekkers. Een sterke samenwerking leidt tot sterke resultaten voor alle betrokkenen – waarbij iedereen op zijn sterkte wordt uitgespeeld.”

 

  1. Elk talent op de juiste plek: 10 jaar loopbaancheques

In 2023 vierde de loopbaancheque haar tiende verjaardag in Vlaanderen en in Brussel. De cheque is ondertussen het instrument bij uitstek om loopbanen in beweging te houden, door ervoor te zorgen dat mensen niet enkel na grote transities begeleiding kunnen vinden, maar ook op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun loopbaan. Intussen hebben meer dan 190.000 burgers het instrument gebruikt, meldt VDAB.

In 2023 werd het systeem verder versterkt door de Vlaamse Regering om de kwaliteit van loopbaancoaches te garanderen. Het opleggen van beroepsbekwaamheidscriteria zorgt ervoor dat iedereen die loopbaancoaching wil aanbieden een bewijs van kennis en kunde moet kunnen voorleggen. “Zo wordt de kwaliteit van het systeem beschermd,” zegt Cattelain, “en stomen we ons klaar voor de volgende tien jaar.”

 

Federgon wil het systeem verder uitbreiden zodat mensen met minder dan zeven jaar werkervaring ook toegang hebben tot de loopbaancheque. “Vandaag worden zij uitgesloten uit het systeem, terwijl de eerste jaren op de arbeidsmarkt net cruciaal kunnen zijn om te ontdekken welke talenten je verder wil ontplooien en welke job daarbij past.” Tot slot is Federgon er rotsvast van overtuigd dat het succes van de loopbaancheque het argument is om het systeem ook naar Wallonië en Brussel uit te breiden. “Laat de private markt zijn werk doen, dit zal tot besparingen leiden tegenover de huidige trajecten.”

“Onze leden doen aan mensenwerk,” concludeert Ann Cattelain. “Dag in, dag uit zetten zij zich in voor de talentontwikkeling van eenieder, op elk moment in een loopbaan.Outplacement, loopbaancheques, levenslang leren: in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt, zijn dit drie fundamenten om burgers en werknemers houvast te bieden. Drie fundamenten om ervoor te zorgen dat iedereen zijn plek op de arbeidsmarkt kan vinden, terugvinden, of heruitvinden.”

 

Voor meer informatie over de jaarresultaten van onze sectoren Uitzendarbeid, Dienstencheques, Interim Management, Learning & Development, Outplacement, Recruitment, Search & Selection, en Projectsourcing: lees hier het volledige jaarverslag.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.