Spring naar hoofd-inhoud

Uitzendarbeid

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer wordt aangeworven door het uitzendbureau maar voert prestaties uit in de onderneming van de gebruiker. De uitzendkracht wordt dus niet rechtstreeks aangeworven door de onderneming waar hij werkt, maar geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid.

Er bestaat een specifiek paritair comité voor de uitzendarbeid (P.C. 322) waarin vertegenwoordigers zetelen van de uitzendbureaus (Federgon), van de gebruikers (VBO) en van de vakbonden. In het kader van dit paritair comité werd ook een Sociaal Fonds opgericht dat aan de uitzendkrachten verschillende voordelen toekent: eindejaarspremie, borgstelling voor bepaalde leningen, ... De sociale partners van de sector hebben ook de Commissie van Goede Diensten opgericht. Deze Commissie is een overlegorgaan tussen de uitzendbureaus en de vakbonden. Ze kijkt onder meer toe op de correcte toepassing van de wetgeving inzake uitzendarbeid en behandelt alle onderwerpen met een sectorale impact.Sectorcijfers

2022
Omzet

6.835 miljoen € (+8,21%)

Vaste medewerkers

9.388

Gepresteerde uren

235 miljoen (+1,8%)

Unieke uitzendkrachten

744.649

Reguliere uitzendkrachten

488.562

Jobstudenten

302.689

Leden (31-12-2022)

210

2021
Omzet

6.361 miljoen € (+18,66%)

Vaste medewerkers

8.979

Gepresteerde uren

231 miljoen (+17,6%)

Unieke uitzendkrachten

693.077

Reguliere uitzendkrachten

456.304

Jobstudenten

269.994

Leden (31-12-2021)

215

2020
Omzet

5.323 miljoen € (-14,33%)

Vaste medewerkers

7.787

Gepresteerde uren

197 miljoen (-15,2%)

Unieke uitzendkrachten

606.651

Reguliere uitzendkrachten

408.286

Jobstudenten

228.896

Leden (31-12-2020)

195

2019
Omzet

6.213 miljoen € (+0,6%)

Vaste medewerkers

8.217

Gepresteerde uren

232 miljoen (-1,1%)

Uitzendkrachten

464.876

Jobstudenten

267.605

Leden (31-12-2019)

189

2018
Omzet

6.178 miljoen € (+4,9%)

Vaste medewerkers

8.427

Gepresteerde uren

235 miljoen (+3,4%)

Uitzendkrachten

460.646

Jobstudenten

260.693

Leden (31-12-2018)

180

2017
Omzet

5.890 miljoen € (+8,8%)

Vaste medewerkers

7.923

Gepresteerde uren

228 miljoen (+6%)

Uitzendkrachten

440.725

Jobstudenten

248.072

Leden (31-12-2017)

162

2016
Omzet

5.416 miljoen € (+10,6%)

Vaste medewerkers

7.697

Gepresteerde uren

214 miljoen (+9%)

Uitzendkrachten

419.419

Jobstudenten

232.919

Leden (31-12-2016)

144

2015
Omzet

4.896 miljoen € (+10,6%)

Vaste medewerkers

7.438

Gepresteerde uren

196 miljoen (+11%)

Uitzendkrachten

390.711

Jobstudenten

217.880

Leden (31-12-2015)

134