Spring naar hoofd-inhoud

Federgon Legal

Lees hier de publicaties van Federgon Legal over sociaal recht en de reglementering van toepassing op de Federgon-sectoren.

Charter met betrekking tot niet-afwervingsbedingen uitzendarbeid en meldpunt

|   UitzendarbeidLegal

Federgon gaat over tot de oprichting van een meldpunt voor gebruikers met betrekking tot mogelijk oneigenlijk gebruik van niet-afwervingsbedingen in de context van uitzendarbeid. Dit Meldpunt wordt geïntegreerd in de sectorale Ombudsdienst.

Leidraad voor de werking van het Meldpunt is onderhavig charter waarin de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en de in de rechtspraak ontwikkelde principes en criteria inzake transparantie, redelijkheid en proportionaliteit met betrekking tot de rechtsgeldigheid van niet-afwervingsbedingen verduidelijkt worden in de context van uitzendarbeid.

Lees meer


Wat doet het Federgon Expertise Center?

|   Legal

Federgon-leden die nood hebben aan een individuele juridische begeleiding, op maat van hun bedrijf, of leden die een bepaalde individuele opleiding willen volgen (bv. over sociaalrechtelijke thema’s, …) kunnen een beroep doen op het Expertise Center. Lees hier wat het Expertise Center te bieden heeft.

 

Lees meer


Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

|   UitzendarbeidLegal

Alles wat u moet weten hierover samengevat op één pagina!

Lees meer