Spring naar hoofd-inhoud

Over de Ombudsdienst

De Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling is opgericht in 1995 en is een initiatief van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, om de kwaliteit van de relatie tussen de bedrijven die lid zijn van Federgon en de (kandidaat-)werknemers te vrijwaren. De Ombudsdienst werkt op basis van een procedure die door de Algemene Vergadering van Federgon vastgelegd is en die door alle leden van de federatie onderschreven wordt.

Voor meer informatie (wie kan een beroep doen op de Ombudsdienst, hoe, enz.), zie hieronder.

Vanaf 2024 zal de Ombudsdienst ook het aanspreekpunt zijn voor klant-gebruikers in de uitzendsector met betrekking tot niet-commerciële aspecten inzake niet-afwervingsbedingen. Voor meer informatie over de Ombudsdienst en de niet-afwervingsbedingen (toepasselijk charter en procedure), klik hier.


Wie kan een beroep doen op de Ombudsdienst?

Iedere (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een:

  • Uitzendbedrijf
  • Recruitment, Search & Selectionbureau
  • Outplacementbedrijf
  • Dienstenchequebedrijf
  • Projectsourcingbureau

Waarvoor kunt u bij de Ombudsdienst terecht?

Iedere (kandidaat-)werknemer kan bij de Ombudsdienst informatie vragen over de toepassing van de sociale reglementering en over zijn/haar rechten als (kandidaat-)werknemer.

Iedere (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een bedrijf dat lid is van Federgon, kan met zijn/haar klacht terecht bij de Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling. De Ombudsdienst zal objectief en onpartijdig bemiddelen bij het bedrijf om het geschil te regelen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Neem eerst contact op met het betrokken bureau, waar u uw probleem kunt bespreken met de personen die u zelf kent en die u kennen. Geraakt u er op deze manier niet uit, dan kunt u aan de Ombudsdienst vragen om voor u te bemiddelen.

Klachten moeten steeds schriftelijk opgesteld worden. U vermeldt volgende gegevens: uw naam en volledig adres, de naam en het adres van het betrokken bedrijf of kantoor, een duidelijke omschrijving van uw klacht en het antwoord dat u kreeg van het bedrijf.

Lees hier de privacyverklaring van de Ombudsdienst


Alle velden zijn verplicht in te vullen. Anonieme meldingen worden niet aanvaard noch behandeld. Wel kunt u vragen dat uw klacht op anonieme wijze wordt behandeld naar het Federgon-lid toe.

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen zoals voorzien in de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals de Belgische uitvoeringswetten.

Contact

Voor bijkomende inlichtingen kan u het formulier invullen. U kan ook schriftelijk contact opnemen met:

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

E ombuds@federgon.be