Skip to main content

Outplacement: de wetgeving in de praktijk

De voorbije jaren heeft outplacement erkenning verworven voor zijn essentiële rol in de begeleiding van ontslagen werknemers. Hoewel outplacement van toepassing is zowel bij individuele als bij collectieve ontslagen, zijn er aanzienlijke verschillen in de aangeboden begeleidingen.

Anderzijds is het belangrijk, zelfs voor de individuele begeleidingen, aandacht te besteden aan de aanzienlijke verschillen tussen de begeleidingen die kunnen (moeten) worden aangeboden (procedure, begrip waarde van het outplacement, sancties, …).

Ten slotte moet het regionale aspect van outplacement eveneens worden behandeld, alsook de eigenheden die reeds gelden.


Tijdens deze opleiding krijgt u meer uitleg over de algemene regeling en over de collectieve arbeidsovereenkomst 82bis waarin de voorwaarden zijn bepaald waaronder outplacement gegeven moet worden. Uiteraard komt tevens de reglementering inzake de collectieve ontslagen in het kader van herstructureringen uitgebreid aan bod.

Tijdens deze opleiding krijgt u een antwoord op o.a. volgende praktische vragen:

  • Voor wie geldt de cao 82bis/de algemene regeling, en aan welke voorwaarden moeten de werknemers voldoen?
  • Op welke dienstverlener kan de werkgever een beroep doen?
  • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en van de ontslagen werknemer?
  • Wat zijn de kwaliteitscriteria?
  • Wat is de duur van een outplacementbegeleiding?
  • Hoe verloopt de aanvraag van een procedure?
  • Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de verplichtingen?
  • Wat is er sinds de harmonisering van het statuut arbeiders/bedienden gewijzigd wat outplacement betreft?
  • Hoe verloopt outplacement bij een herstructurering?

Deze opleiding is bestemd voor consulenten en voor iedereen die beroepshalve bezig is met outplacement en/of (ontslag van) personeel. U krijgt de nodige instrumenten aangereikt (of in herinnering gebracht) zodat u begeleidingen kunt aanbieden die volledig stroken met de wettelijke vereisten en u krijgt een antwoord op alle vragen die tijdens contacten met (potentiële) klanten of met begeleide kandidaten gesteld kunnen worden.

Deze opleiding is de ideale voorbereiding indien u ook het CERTO-bekwaamheidsattest wilt behalen. Dit kan echter niet op hetzelfde moment behaald worden. Voor het behalen van het CERTO-certificaat dient u afzonderlijk in te schrijven. Voor meer info hierover klikt u op deze link.

Data

Datum Taal
Vrijdag 18 oktober 2019, van 9u30 tot 16u30 Nederlands
Vrijdag 8 november 2019, van 9u30 tot 16u30 Frans

Kostprijs

  Leden Federgon Niet-leden
Opleiding € 155 € 410

Locatie

De cursus gaat door in de lokalen van Federgon.

Inschrijven

Opdat de opleiding zou kunnen plaatshebben, zijn er minstens 10 deelnemers vereist. Zijn er twee weken voor de start minder inschrijvingen, dan wordt de opleiding geannuleerd.

U kan uw inschrijving kosteloos annuleren tot 10 dagen voor de opleiding. Weet u minder dan 10 dagen voor de opleiding dat u niet deelneemt, dan blijft het volledige bedrag sowieso verschuldigd.

Vul onderstaande gegevens in om uzelf of een collega in te schrijven.

Lees hier de privacyverklaring van de Federgon Academy

Facturatieadres