Spring naar hoofd-inhoud

Outplacement: de wetgeving in de praktijk

De voorbije jaren heeft outplacement erkenning verworven voor zijn essentiële rol in de begeleiding van ontslagen werknemers. In steeds meer situaties van de beëindiging van een arbeidscontract wordt een begeleiding immers verplicht. Hoewel outplacement van toepassing is zowel bij individuele als bij collectieve ontslagen, zijn er aanzienlijke verschillen in de aangeboden begeleidingen.

Anderzijds is het belangrijk, zelfs voor de louter individuele begeleidingen, aandacht te besteden aan de aanzienlijke specificiteiten tussen de begeleidingen die kunnen (moeten) worden aangeboden (procedure, begrip waarde van het outplacement, sancties, …), rekening houdend met de beëindiging van het arbeidscontract (opzeggingstermijn gepresteerd, verbrekingsvergoeding, duur van de opzeggingstermijn, …).

Ten slotte moet het regionale aspect van outplacement eveneens worden behandeld, alsook de maatregelen die reeds gelden.


Tijdens deze opleiding krijgt u meer uitleg over de algemene regeling en over de bijzondere regeling waarin de voorwaarden zijn bepaald waaronder outplacement gegeven moet worden. Uiteraard komt tevens de reglementering inzake de collectieve ontslagen in het kader van herstructureringen uitgebreid aan bod, zonder de outplacementbegeleiding te vergeten die moet worden voorgesteld als gevolg van een geval van medische overmacht.

Tijdens deze opleiding, die tegelijk volledig en gedetailleerd is, krijgt u een concreet antwoord op o.a. volgende praktische vragen:

  • Voor wie geldt de bijzondere regeling/de algemene regeling, en aan welke voorwaarden moeten de werknemers voldoen?
  • Op welke dienstverlener kan de werkgever een beroep doen?
  • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en van de ontslagen werknemer?
  • Welke criteria moeten worden nageleefd?
  • Wat is de duur van een outplacementbegeleiding?
  • Hoe verloopt de aanvraag van een procedure?
  • Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de verplichtingen?
  • Hoeveel kost een outplacementbegeleiding?
  • Hoe verloopt outplacement bij een herstructurering?

Deze opleiding is bestemd voor outplacementconsulenten, leden van een HR-afdeling en voor iedereen die beroepshalve bezig is met arbeidscontracten en/of (ontslag van) personeel. U krijgt de nodige instrumenten aangereikt (of in herinnering gebracht) zodat u begeleidingen kunt aanbieden die volledig stroken met de wettelijke vereisten en u krijgt een antwoord op alle vragen die gesteld kunnen worden.

Deze opleiding is de ideale voorbereiding indien u ook het CERTO-bekwaamheidsattest wilt behalen. Dit kan echter niet op hetzelfde moment behaald worden. Voor het behalen van het CERTO-certificaat dient u afzonderlijk in te schrijven. Voor meer info hierover klikt u op deze link.

Data 2024

Opleiding (9:30 - 17:00) Taal
Dinsdag 22 oktober Nederlands
Dinsdag 26 november Frans

Kostprijs (excl. btw)

  Leden Federgon Leden Federgon - PC 200 Niet-leden
Opleiding € 260 € 145 € 430
E-learning* € 200 € 115 € 335

*Indien er minder dan 10 deelnemers zijn, dan laten we de opleiding doorgaan via e-learning en wijzigt de kostprijs.

Zowel leden van Federgon als niet-leden die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 200 vallen, genieten vanaf januari 2021 via Federgon van een financiële tussenkomst van Cevora (het opleidingscentrum van PC 200) van € 120 per inschrijving (€ 90 voor de e-learning).

Per inschrijving waarvoor we de premie aanvragen, zullen we € 5 administratieve kosten aanrekenen.

U ontvangt van ons een factuur ten belope van het verminderde tarief (= prijs van de opleiding - premiebedrag) en € 5 administratiekost.

Locatie

De opleiding gaat door in de lokalen van Federgon (Tour & Taxis - Brussel).

Indien er minder dan 10 deelnemers zijn, dan laten we de opleiding doorgaan via e-learning.

 

Inschrijven

U kan zich inschrijven of uw inschrijving kosteloos annuleren, tot 2 weken voor de opleiding. Weet u minder dan 2 weken voor de opleiding dat u niet deelneemt, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Vul de gegevens in om uzelf of een collega in te schrijven.

Schrijf hier in!

Lees hier de privacyverklaring van de Federgon Academy