Spring naar hoofd-inhoud

Certo: bekwaamheidstest

De afgelopen jaren heeft het juridisch kader van outplacement belangrijke wijzigingen ondergaan.

De kwaliteit van de aangeboden begeleiding impliceert dat de consulenten die instaan voor de begeleiding, alsook deze die contacten hebben met de werkgevers juiste informatie kunnen verstrekken m.b.t. outplacement.

In het kader van een aanvraag tot certificering, en om een degelijke beroepskennis te waarborgen, moeten zowel de consulenten-werknemers als de freelancers slagen voor een bekwaamheidstest


Praktisch

De bekwaamheidstest wordt op de volgende manier georganiseerd:

  • de test duurt hoogstens 1 uur;
  • de test heeft de vorm van een vragenlijst in multiple choice (op enkele vragen na);
  • als de deelnemer/deelneemster minstens 60% behaalt is hij/zij geslaagd voor de test.

Data 

In 2024 vinden de bekwaamheidstesten plaats op de volgende data:

  • Donderdag 3 oktober, van 14u30 tot 15u30.
  • Woensdag 6 november, van 10u tot 11u.
  • Donderdag 19 december, van 10u tot 11u.

Kostprijs

De kosten voor deelname aan de bekwaamheidstest bedragen € 50 (excl. BTW) per consulent en per test.

Locatie

De bekwaamheidstesten worden georganiseerd in de lokalen van Federgon.

Inschrijven

Vul de gegevens in om uzelf of een collega in te schrijven.

Schrijf hier in!

Lees hier de privacyverklaring van de Federgon Academy