Skip to main content

Certo: bekwaamheidstest

De afgelopen jaren heeft het juridisch kader van outplacement belangrijke wijzigingen ondergaan.

De kwaliteit van de aangeboden begeleiding impliceert dat de consulenten die instaan voor de begeleiding, alsook deze die contacten hebben met de werkgevers juiste informatie kunnen verstrekken m.b.t. outplacement.

In het kader van een aanvraag tot certificering, en om een degelijke beroepskennis te waarborgen, moeten zowel de consulenten-werknemers als de freelancers met minder dan 3 jaar beroepservaring slagen voor een bekwaamheidstest


Praktisch

De bekwaamheidstest wordt op de volgende manier georganiseerd:

  • de test duurt hoogstens 1 uur 30;
  • de test heeft de vorm van een vragenlijst in multiple choice (op enkele vragen na);
  • als de deelnemer/deelneemster minstens 60% behaalt is hij/zij geslaagd voor de test.

Data 

In 2019 zullen de bekwaamheidstesten plaatsvinden op de volgende data:

  • Donderdag 14 november, van 9u30 tot 11u.
  • Donderdag 19 december, van 9u30 tot 11u.

Kostprijs

De kosten voor deelname aan de bekwaamheidstest bedragen € 50 (excl. BTW) per consulent en per test.

Locatie

De bekwaamheidstesten worden georganiseerd in de lokalen van het secretariaat van het certificeringsorgaan Certo: Tour & Taxis - Royal Depot, Havenlaan 86c (3e verd.), 1000 Brussel.

Inschrijven

Vul onderstaande gegevens in om uzelf of een collega in te schrijven.

Lees hier de privacyverklaring van de Federgon Academy

Facturatieadres