Skip to main content

Het Federgon-cijfer van de maand maart 2018

|   Cijfers van de maand

Steeds meer Belgen hebben een tweede baan. In 2016 hadden 202.076 mensen in ons land een tweede job. Dat is een nieuw record en op jaarbasis een toename met 16.974 mensen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie.

Lees meer

HR-dienstverleners bouwen mee aan groeiende arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

“Ook het 4e kwartaal van 2017 werd gekenmerkt door aanhoudende arbeidsintensieve groei. Deze groei confronteert ons terzelfdertijd met de pijnpunten op de Belgische arbeidsmarkt waaronder de mismatch, lage werkzaamheid en hoge inactiviteit. De Federgon-sectoren zijn echter optimaal geplaatst om de gap tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te helpen dichten door het aanbieden van creatieve oplossingen.”

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand februari 2018

|   Cijfers van de maand

Bedrijven waren in 2017 zuinig met collectief ontslag. Er zijn in de loop van vorig jaar 3.829 banen op de helling gekomen door collectieve ontslagronden. Dat is het laagste cijfer sinds 2009, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk.

Lees meer

Economic Outlook 2018 & Beyond - January 2018

|   Economic Outlooks

"Tightening labour markets: threat or opportunity for HR service providers?"

Lees meer


Federgon News Editie 3 - Januari 2018

|   Federgon News

Het Federgon-cijfer van de maand januari 2018

|   Cijfers van de maand

De verwachte economische groei voor 2017 werd door de NBB opgetrokken tot 1,7% op jaarbasis. Ook in 2018 zou de Belgische economie dat tempo aanhouden. Daarna zal de groei geleidelijk teruglopen tot 1,4 % in 2020, vooral ten gevolge van de geleidelijke vertraging van de buitenlandse afzetmarkten en de afkoeling van de investeringscyclus van de ondernemingen, alsook van de traditionele post-electorale teruggang van de lokale overheidsinvesteringen.

Lees meer

Federgon Expertise Center

|   Andere

Een nieuwe en bijkomende dienstverlening aan onze leden

Om een antwoord te bieden op de vraag van sommige leden naar individuele juridische begeleiding, op maat van hun bedrijf, of bepaalde individuele opleidingen (bv. over GDPR, sociaalrechtelijke thema’s), is er binnen de juridische dienst een Expertise Center opgericht. Dit is een volledig nieuwe vorm van dienstverlening.

Lees meer

Het Federgon-cijfer van de maand december 2017

|   Cijfers van de maand

Volgens studiewerk van de Oostenrijkse professor Friedrich Schneider van de Johannes Kepler-universiteit in Linz, is de zwarte economie in ons land sinds 2003 een kwart kleiner geworden. De zwarte economie in ons land bedraagt 15,6 procent van het officiële bruto binnenlands product (bbp). Professor Schneider voert de studie al jaren uit.

Lees meer

Dynamische arbeidsmarkt wordt ondersteund door sterke HR-dienstverlening

|   Kwartaalrapporten

“De economische groei houdt aan en blijft opvallend arbeidsintensief. De Federgon-sectoren faciliteren maximaal de omzetting van de economische groei in tewerkstelling maar botsen ook op de krapper wordende arbeidsmarkt. Nochtans zijn de Federgon-sectoren optimaal geplaatst om de gap tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te helpen dichten. De krappe arbeidsmarkt biedt beperkingen, maar zeker ook mogelijkheden om zich te onderscheiden door met creatieve oplossingen te komen.”

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand november 2017

|   Cijfers van de maand

Het producentenvertrouwen nam tijdens de maand oktober met 4 punten toe tot 0,5. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België heeft zich in die zin in oktober aanzienlijk hersteld na een periode van lichte daling gedurende de zomermaanden.

Lees meer