Spring naar hoofd-inhoud

Wat onthouden we van de arbeidsmarkt 2020?

|   PaperNota's

Om de arbeidsmarkt anno 2021 beter te begrijpen.

Lees meer


8 relancerecepten van Federgon ter ondersteuning van de federale regeringsonderhandelingen

|   PaperNota's

De coronacrisis heeft een ongeziene impact op onze economie en arbeidsmarkt.

Het is ongetwijfeld positief dat de overheid in eerste instantie getracht heeft om via een heel pakket aan steunmaatregelen burgers en bedrijven de nodige financiële zuurstof te geven. Maar deze maatregelen dienen slechts de korte termijn.

Nu de coronacrisis (of toch de eerste golf) voorzichtig over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, dienen wij na te denken over een aantal cruciale maatregelen teneinde de voor onze arbeidsmarkt noodzakelijke relance tot stand te brengen. Des te meer nu de federale regeringsonderhandelingen nog steeds lopende zijn.

Federgon en haar leden, HR-dienstverleners en private arbeidsbemiddelaars, willen hierbij graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en doen een aantal concrete voorstellen aan de federale regeringsonderhandelaars voor het realiseren van een effectief relancebeleid na corona.

Lees meer


Relance arbeidsmarkt Vlaanderen - Private HR-dienstverleners geven aan welke accenten er moeten gelegd worden

|   PaperNota's

De gevolgen van de coronacrisis zijn ongemeen hard en ongekend voor de arbeidsmarkt. Het is nog even afwachten wat de gevolgen zullen zijn op de middellange en de lange termijn.

Lees meer


Economische relance en nijpende krapte: cruciale rol voor HR-dienstverleners

|   Kwartaalrapporten

Het 2e kwartaal van 2021 laat zich kenmerken door een sterke economische groei. Het BBP nam toe met +1,7% t.o.v. het 1e kwartaal 2021, en met +14,9% op jaarbasis. Dit is evenwel nog onder het niveau van voor de coronapandemie (-2,2% t.o.v. Q4 2019).

Lees meer


Wat als de dienstenchequesector niet langer zou bestaan?

|   Niet op home paginaNewsletters

De oplopende inflatie legt de problemen in de dienstenchequesector nog eens pijnlijk bloot; de sector is uitermate bezorgd over de toekomst.

Lees meer


De dienstenchequesector trekt aan de alarmbel. Wat als de dienstenchequesector niet langer zou bestaan?

|   DienstenchequesPaper

De oplopende inflatie legt de problemen in de dienstenchequesector nog eens pijnlijk bloot, de sector is uitermate bezorgd over de toekomst.

Lees meerJaarverslag 2020 - HR-dienstverleners zetten schouders onder de relance van de arbeidsmarkt

|   Jaarverslagen

Ondanks een moeilijk coronajaar draagt de sector van de HR-dienstverleners vandaag opnieuw volop bij aan de relance en modernisering van onze arbeidsmarkt.

Lees meer


HR-dienstverleners zetten schouders onder de relance van de arbeidsmarkt

|   Niet op home paginaNewsletters

Ruim 1 jaar na het begin van de coronacrisis is het alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. De ambities en uitdagingen zijn groot. Federgon en haar leden staan vandaag klaar om een bijdrage te leveren aan de relance en modernisering van de arbeidsmarkt. Als we in 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% willen behalen, moeten we vandaag een strategisch plan voor de korte en middellange termijn opzetten.

Lees meer


Wat onthouden we van de arbeidsmarkt 2020?

|   Video

Om de arbeidsmarkt anno 2021 beter te begrijpen.

Lees meer