Spring naar hoofd-inhoud

HR Tech, een bedreiging of een oplossing?

|   HR TechVideo

Webinar van 05/02/2019 met Federgon en HR Tech Valley.

Lees meer

Het Federgon-cijfer van de maand januari 2019

|   Cijfers van de maand

82% van de Vlaamse volwassenen is niét bereid om deel te nemen aan levenslang leren.

Lees meer

Newsletter 04|2018

|   Newsletters
  • Vluchtelingen begeleiden naar een job in de dienstenchequesector
  • Jobdate voor hoogopgeleide profielen in Mechelen: een mooie samenwerking tussen Federgon en de VDAB
  • ...

Lees meer


Belang van HR-dienstverleners neemt toe in arbeidsmarkt met nijpende krapte

|   Kwartaalrapporten

“In het 3e kwartaal van 2018 groeide onze economie met 0,3% t.o.v. het 2e kwartaal en 1,6% op jaarbasis, wat minder is dan vooraf verwacht. Wat de vacaturegraad betreft, een maatstaf voor de niet ingevulde jobs in de economie, spant België de kroon in de Eurozone, met 3,65% voor deze periode. Dat wijst erop dat vacatures in ons land moeilijk ingevuld geraken. Toch was het 3e kwartaal overwegend positief voor de Federgon-sectoren.”

Lees meer


Economic Outlook Autumn 2018

|   Economic Outlooks

"10 years after the financial crisis: need to celebrate?"

Lees meer

Het Federgon-cijfer van de maand november 2018

|   Cijfers van de maand

35.250 euro. Dat is de kost voor een mislukte externe aanwerving van een bediende na 2 jaar dienst, zo becijferde Securex in hun rapport rond interne mobiliteit. Dit toont aan hoe noodzakelijk het is om samen te werken met competente rekruterings- en selectiepartners.

Lees meer

Federgon News Editie 4 - Oktober 2018

|   Federgon News

"Uitzendkrachten welkom bij de Vlaamse overheidsdiensten"

Lees meer

Newsletter 03|2018

|   Newsletters
  • Dienstencheques: 360°-doorlichting en memorandum voor een future-proof systeem
  • Werkbaar en wendbaar werk ook in de dienstenchequesector
  • Protocolakkoord tegen het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië: een goede zaak?

Lees meer


IDEA Consult: "360° review of service vouchers"

|   DienstenchequesStudies

The conclusions and recommendations in English.

Lees meer

IDEA Consult: "De dienstencheques 360° doorgelicht"

|   DienstenchequesStudiesPresentaties

Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Toch bestaan er nog steeds veel misvattingen over het systeem. Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem 360° doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.

Presentatie persconferentie  

Lees de volledige studie