Spring naar hoofd-inhoud

Het Federgon-cijfer van de maand november 2018

|   Cijfers van de maand

35.250 euro. Dat is de kost voor een mislukte externe aanwerving van een bediende na 2 jaar dienst, zo becijferde Securex in hun rapport rond interne mobiliteit. Dit toont aan hoe noodzakelijk het is om samen te werken met competente rekruterings- en selectiepartners.

Lees meer

Federgon News Editie 4 - Oktober 2018

|   Federgon News

"Uitzendkrachten welkom bij de Vlaamse overheidsdiensten"

Lees meer

Newsletter 03|2018

|   Newsletters
  • Dienstencheques: 360°-doorlichting en memorandum voor een future-proof systeem
  • Werkbaar en wendbaar werk ook in de dienstenchequesector
  • Protocolakkoord tegen het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië: een goede zaak?

Lees meer


IDEA Consult: "360° review of service vouchers"

|   DienstenchequesStudies

The conclusions and recommendations in English.

Lees meer

IDEA Consult: "De dienstencheques 360° doorgelicht"

|   DienstenchequesStudiesPresentaties

Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Toch bestaan er nog steeds veel misvattingen over het systeem. Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem 360° doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.

Presentatie persconferentie  

Lees de volledige studie


Memorandum "Welke toekomst voor de dienstenchequesector? Via optimalisaties naar duurzaamheid"

|   DienstenchequesMemoranda

De dienstenchequesector is na bijna 15 jaar activiteit uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen sector. Federgon reikt de bouwstenen aan waarmee de volgende regeringen dit succesvolle stelsel duurzaam en future-proof verder kunnen uitbouwen.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand september 2018

|   Cijfers van de maand

89% van de huishoudhulpen geeft aan tevreden te zijn over hun job. De algemene tevredenheid in de dienstenchequesector ligt dus erg hoog: maar liefst 46% doet het werk zeer graag en 44% doet het werk eerder graag. Slechts 8% geeft aan eerder niet graag te werken als huishoudhulp en 3% werkt helemaal niet graag in de sector.

Lees meer

Het Federgon-cijfer van juli en augustus 2018

|   Cijfers van de maand

In 2017 werden ongeveer 244.000 inkomende gedetacheerde personen in België geteld. Detachering maakt ongeveer 5 procent uit van onze totale tewerkstelling. Er is een sterke concentratie in de bouwsector; ongeveer één op drie personen die in de Belgische bouwsector werken, is een gedetacheerde.

Lees meer

Jaarverslag 2017 - HR-dienstverleners versterken het hart van onze economie

|   Jaarverslagen

De Belgische economie deed het voortreffelijk in 2017 met een stijging van 1,7% van het BBP. De tewerkstelling steeg andermaal met niet minder dan 66.000 eenheden. De conjunctuurbarometer van de bedrijven en van de consumenten staat behoorlijk hoog. De werkloosheid daalt heel sterk.

Lees meer


HR-dienstverleners zoeken met succes oplossingen op gespannen arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

"In het eerste kwartaal van 2018 groeide de binnenlandse werkgelegenheid licht (+0,2%) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Op jaarbasis, gaat het om een vooruitgang van +1,1%. Het aantal vacatures blijft hoog en de werkloosheid neemt verder af. De arbeidsmarkt blijft gespannen maar de HR-dienstverleners zoeken met succes oplossingen die hun toelaten een positieve balans voor te leggen en zich te positioneren als betrouwbare en performante partners op deze markt."

Lees meer