Spring naar hoofd-inhoud

Learning & Development als smeerolie van een circulaire arbeidsmarkt

|   Learning & DevelopmentPaperNota's

Concrete aanbevelingen om onze kijk op leren te actualiseren

Lees meer


Naar werkzaamheidsgraad van minstens 80% in 2030?

|   PaperNota's

Lees hier hoe Federgon en haar leden kunnen bijdragen aan de realisatie van de arbeidsmarktambities uit het regeerakkoord.

Lees meer


Mini-learning door Paul Verschueren: 'De arbeidsmarkt beter begrijpen'

|   Niet op home paginaNewsletters

Wat moeten we onthouden van de arbeidsmarkt 2021 om de uitdagingen van 2022 beter te begrijpen? Voor het tweede jaar op rij overloopt Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs bij Federgon, in een bondige mini-learning van een 10-tal minuten, de belangrijkste en meest markante evoluties van 2021.

Lees meer


De arbeidsmarkt beter begrijpen: terugblik 2021, vooruitzichten 2022

|   Niet op home paginaVideo

Wat moeten we onthouden van de arbeidsmarkt 2021 om de uitdagingen van 2022 beter te begrijpen?

Lees meer


Skills, skills, skills, …

|   Niet op home paginaNewsletters

Learning & Development is een krachtig instrument om meer mensen op een duurzame manier langer aan het werk te houden.

Lees meer


Wat onthouden we van de arbeidsmarkt 2020?

|   PaperNota's

Om de arbeidsmarkt anno 2021 beter te begrijpen.

Lees meer


8 relancerecepten van Federgon ter ondersteuning van de federale regeringsonderhandelingen

|   PaperNota's

De coronacrisis heeft een ongeziene impact op onze economie en arbeidsmarkt.

Het is ongetwijfeld positief dat de overheid in eerste instantie getracht heeft om via een heel pakket aan steunmaatregelen burgers en bedrijven de nodige financiële zuurstof te geven. Maar deze maatregelen dienen slechts de korte termijn.

Nu de coronacrisis (of toch de eerste golf) voorzichtig over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, dienen wij na te denken over een aantal cruciale maatregelen teneinde de voor onze arbeidsmarkt noodzakelijke relance tot stand te brengen. Des te meer nu de federale regeringsonderhandelingen nog steeds lopende zijn.

Federgon en haar leden, HR-dienstverleners en private arbeidsbemiddelaars, willen hierbij graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en doen een aantal concrete voorstellen aan de federale regeringsonderhandelaars voor het realiseren van een effectief relancebeleid na corona.

Lees meer


Relance arbeidsmarkt Vlaanderen - Private HR-dienstverleners geven aan welke accenten er moeten gelegd worden

|   PaperNota's

De gevolgen van de coronacrisis zijn ongemeen hard en ongekend voor de arbeidsmarkt. Het is nog even afwachten wat de gevolgen zullen zijn op de middellange en de lange termijn.

Lees meer


Economische relance en nijpende krapte: cruciale rol voor HR-dienstverleners

|   Kwartaalrapporten

Het 2e kwartaal van 2021 laat zich kenmerken door een sterke economische groei. Het BBP nam toe met +1,7% t.o.v. het 1e kwartaal 2021, en met +14,9% op jaarbasis. Dit is evenwel nog onder het niveau van voor de coronapandemie (-2,2% t.o.v. Q4 2019).

Lees meer


Wat als de dienstenchequesector niet langer zou bestaan?

|   Niet op home paginaNewsletters

De oplopende inflatie legt de problemen in de dienstenchequesector nog eens pijnlijk bloot; de sector is uitermate bezorgd over de toekomst.

Lees meer