Spring naar hoofd-inhoud

Sectoraal akkoord in de uitzendsector

|   Newsletters

Midden september hebben de sociale partners van het Paritair Comité 322 het sectorakkoord en de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten ter uitvoering van dit akkoord ondertekend. Het akkoord bevat enkele belangrijke elementen om het statuut van de uitzendkrachten verder te verbeteren en bevestigt opnieuw de belangrijke rol van uitzendwerk voor onze arbeidsmarkt.

Federgon is tevreden. De aantrekkelijkheid van het statuut van de uitzendkracht wordt opnieuw verbeterd door binnenkort ook een hospitalisatieverzekering aan te kunnen bieden aan de uitzendkrachten die werken bij een onderneming die dit ook aanbiedt aan haar vaste medewerkers.

De sociale partners van de uitzendsector zijn ook van oordeel dat de instroom van buitenlandse uitzendkrachten op een gecontroleerde en respectvolle manier moet gebeuren. Steeds meer bedrijven doen een beroep op uitzendkantoren om op een correcte manier arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken. De uitzendsector heeft trouwens sinds 2011 een cao over ethische economische migratie. Deze cao wordt geactualiseerd en verder uitgediept, onder meer wat betreft de huisvesting van de buitenlandse arbeidskrachten.

Lees hier de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.