Spring naar hoofd-inhoud

Een akkoord in de dienstenchequesector

|   DienstenchequesNewsletters

Na lang onderhandelen hebben de sociale partners in de dienstenchequesector in de nacht van 8 op 9 juni 2022 een ontwerpakkoord bereikt over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden. Ondertussen heeft de achterban van de verschillende organisaties de tekst goedgekeurd en is het sectoraal akkoord een feit. We moeten hierbij zeker verwijzen naar Vlaams Minister van Werk Jo Brouns en zijn kabinet, die aan de realisatie van dit akkoord een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Zowel werkgevers als vakbonden geven met dit sectoraal akkoord het signaal dat ze het statuut van de huishoudhulpen willen verbeteren, maar tegelijk herhalen ze de dringende noodzaak om werk te maken van een duurzame toekomst voor de sector. Dit blijkt ten volle uit de preambule van het sectorakkoord en uit de gemeenschappelijke verklaring, die een dringende oproep bevat aan de betrokken politici om te zorgen voor een duurzaam en toekomstgericht financieringsmodel voor de sector. Zonder structurele maatregelen zijn toekomstige onderhandelingen over verdere verbeteringen van het statuut van de huishoudhulp immers onmogelijk. Wallonië heeft net zijn dienstenchequesysteem hertekend, Brussel is met een gelijkaardige oefening gestart. We hopen dat beide overheden de bezorgdheid van Federgon delen en werk willen maken van een duurzaam toekomstmodel voor de sector. Federgon drukt ook de wens uit om van de periode tussen de onderhandelingen gebruik te maken om met alle stakeholders, en op basis van feiten en cijfers, de sector door te lichten en die moedige keuzes te maken die nodig zijn om de toekomst van de sector veilig te stellen. Een herhaling van de voorbije onderhandelingsronde is immers geen optie.

Lees hier de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.