Spring naar hoofd-inhoud

Aanvraag tot certificering

De outplacementbureaus die, vrijwillig, gecertificeerd willen worden, moeten het formulier "Aanvraag tot certificering" invullen en het terugsturen:

- per mail: info@certificeringsorgaan.be
- of met de post: Certificeringsorgaan, Tour & Taxis - Royal Depot, Havenlaan 86c bus 302, 1000 Brussel


Procedure van toepassing in het kader van de eerste aanvraag voor certificering van een outplacementkantoor

Stap 1:

De consulenten van het kantoor die betrokken zijn bij de outplacementactiviteiten, slagen/zijn geslaagd voor de bekwaamheidstest en beantwoorden aldus aan de kwaliteitsvereisten inzake beroepskennis (schrijf hier in).

Stap 2:

Het kantoor vult de aanvraag tot certificering in (klik hier).

In de aanvraag tot certificering:

  • verklaart het kantoor outplacementactiviteiten uit te voeren, of te zullen uitvoeren
  • onderschrijft het kantoor de gedragscode van CERTO
  • vermeldt het kantoor de namen van de consulenten die geslaagd zijn voor de bekwaamheidstest
  • vermeldt het kantoor de namen van de consulenten die de nodige opleiding moeten volgen om toegang te krijgen tot MLP (Mijn Loopbaan voor Partners - VDAB).

Opsturen naar info@certificeringsorgaan.be of naar CERTO, Tour & Taxis - Royal Depot, Havenlaan 86c bus 302, 1000 Brussel.

Stap 3:

Het kantoor ontvangt via mail een bericht van CERTO waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag ontvankelijk is (dit is nog niet de certificering!) of niet ontvankelijk is.
Is de aanvraag ontvankelijk, dan vraagt het kantoor met deze mail aan de VDAB de toegang tot MLP (klik hier).

Stap 4:

Eens het kantoor de toegang tot MLP heeft bekomen, ontvangt het van de VDAB een kopie van het MLP-contract. Het kantoor bezorgt het MLP-contract aan CERTO.

Stap 5:

Eens de consulenten de MLP-opleiding hebben gevolgd, ontvangt het kantoor van de VDAB een lijst van deze consulenten. Het kantoor bezorgt deze lijst aan CERTO.

Stap 6:

De CERTO-certificering wordt verleend.

 

Procedure van toepassing in het kader van een aanvraag tot verlenging van de certificering van een outplacementkantoor

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Gaat het om dezelfde consulenten als tijdens de vorige certificeringsperiode, zowel wat de outplacementactiviteiten als wat de toegang tot MLP betreft, dan:

Stap 1:

Het kantoor vult de aanvraag tot verlenging van de certificering in (vul hier in).

In de aanvraag tot verlenging:

  • verklaart het kantoor outplacementactiviteiten te hebben uitgevoerd in de vorige certificeringsperiode
  • onderschrijft het kantoor opnieuw de gedragscode van CERTO.

Stap 2:

De CERTO-certificering wordt verlengd.

2. Zijn er, in vergelijking met de vorige certificeringsperiode, nieuwe consulenten betrokken bij de outplacementactiviteiten en/of die de MLP-opleiding nog moeten volgen, dan:

Stap 1 (alleen van toepassing als de nieuwe consulenten nog niet geslaagd zijn voor de bekwaamheidstest en/of de vereiste opleiding om toegang te krijgen tot MLP nog niet hebben gevolgd):

De nieuwe consulenten van het kantoor die betrokken zijn bij de outplacementactiviteiten, slagen voor de bekwaamheidstest en beantwoorden aldus aan de kwaliteitsvereisten inzake beroepskennis (schrijf hier in).

en / of

de nieuwe consulenten van het kantoor die toegang moeten krijgen tot MLP volgen de MLP-opleiding bij de VDAB (schrijf hier in).

Stap 2:

Het kantoor vult de aanvraag tot verlenging van de certificering in (vul hier in).

In de aanvraag tot verlenging:

  • verklaart het kantoor outplacementactiviteiten te hebben uitgevoerd in de vorige certificeringsperiode
  • onderschrijft het kantoor opnieuw de gedragscode van CERTO
  • indien dit van toepassing is, vermeldt het kantoor de namen van de nieuwe consulenten die geslaagd zijn voor de bekwaamheidstest
  • indien dit van toepassing is, vermeldt het kantoor de namen van de nieuwe consulenten die de MLP-opleiding gevolgd hebben.

Stap 3:

De CERTO-certificering wordt verlengd.