Spring naar hoofd-inhoud

Daling van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In februari 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,51% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren nam af met -0,12% in het arbeiderssegment en met -1,05% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand februari van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van -7,60%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -6,56% in het arbeiderssegment, en met -8,94% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 90,00 punten in februari 2024 tegenover 90,46 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.