Spring naar hoofd-inhoud

Getuigenis

Een partnership met klantbedrijven en kandidaten

|   RSS

"Het RSS-kwaliteitslabel betekent voor mij dat ik een partnership aanga met bedrijven alsook met mijn kandidaten" - Een consultant aan het woord…

Het RSS-kwaliteitslabel betekent voor mij dat ik een partnership aanga met bedrijven alsook met mijn kandidaten. Kwaliteit is heel belangrijk, maar dit kunnen we enkel bereiken door te herkennen met wie we samenwerken. Aan de ene kant is het belangrijk om de onderneming achter mijn vacatures te leren kennen. Te voelen welke bedrijfscultuur er heerst. Anderzijds brengen we de talenten, interesses en ambities van onze kandidaten in kaart. Op die manier kan ik een kwalitatieve, maar vooral duurzame selectie doorvoeren. Een goed match waarin iedere partij zich goed voelt in zijn vel, werkt beter op langere termijn.

Door middel van een uitgebreid intake gesprek met de klant ga ik verder kijken dan enkel en alleen de competenties die zij zoeken in hun kandidaten. Je gaat kijken wie past binnen zijn onderneming, welke talenten een meerwaarde kunnen van pas komen binnen de onderneming. In dit partnership vind ik het belangrijk dat ik mijn kandidaten ook zo ga voorstellen. Hun curriculum vitae spreekt voor zich maar ik kan de nadruk leggen op talenten, ambities en hun match met de bedrijfscultuur. Door geen loutere weergave te geven van hun curriculum vitae maar wel van wie ze zijn en wat ze wensen te bereiken, maak ik het verschil in mijn selectie. Doorheen de volledige procedure is er een nauwe opvolging van de kandidaten binnen elke fase van het gesprek. Alles berust op een eerlijke communicatie doorheen het volledige rekruterings- en selectieproces. Recent gaf een klant mee dat we geen doorgedreven commerciële houding hebben maar eerlijk omgaan met feedback zowel naar hun als onderneming als naar de kandidaten toe. Dit is waar mijn partnership op berust.