Spring naar hoofd-inhoud

Vanop afstand nabij

Hudson

Bij Hudson zijn we ervan overtuigd dat nabijheid de basis vormt van iedere goede relatie. Dit zit dan ook zeer sterk verweven in ons DNA. Wij staan dicht bij onze klanten, kandidaten en coachees. We zijn nauw betrokken bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar ze voor staan. 

Uiteraard zijn we ook bezorgd om hun gezondheid en welzijn. Gezien de huidige omstandigheden, betekent dit helaas ook dat we momenteel niet steeds 'fysiek' naast hen kunnen staan. 

Hoewel niemand zich het COVID-19 scenario ook maar had kunnen inbeelden, investeert Hudson al geruime tijd proactief in de digitalisering van onze diensten. Dit om te kunnen inspelen op een veranderende arbeidsmarkt, waar snelheid, efficiëntie en duurzaamheid cruciaal geworden zijn. Dit stelde ons R&D-afdeling dan ook in staat om de plotse omschakeling naar een volledige remote dienstverlening vlot te maken.

Onze online services & tools stellen ons vandaag dan ook niet alleen in staat om onze eigen business continuity te garanderen, maar ook om 'vanop afstand' even nabij te blijven en onze klanten, kandidaten en coachees op kwalitatieve wijze te ondersteunen.

Hoe doen we dat?

Online tools & testing

Ook vóór de coronacrisis was het niet altijd mogelijk om klanten, kandidaten of deelnemers persoonlijk te ontmoeten. Dat heeft ons nog nooit tegengehouden. Al onze tools & testen zijn immers langer dan vandaag remote beschikbaar binnen een perfect beveiligde online omgeving.

Remote Assessment & Development Centers

Onze assessment en development centers kunnen volledig remote afgelegd worden, zonder in te boeten op kwaliteit, gebruiksgemak of -ervaring.

In overleg met de klant stellen we het meest geschikte programma samen en doorheen het hele traject worden de deelnemers in realtime bijgestaan door ervaren consultants.

Zo werkt een gekend Belgisch internationaal FMCG-bedrijf uit de voedingssector al vele jaren samen met Hudson Benelux voor het uitvoeren van selectie assessments van nationale en internationale profielen. Normaal verkiest onze klant de internationale deelnemers te laten assessen door onze partners in de verschillende landen waar zij productiefaciliteiten of verkoopcentra hebben. Door de lockdown en travelrestricties was dit niet meer mogelijk. Onze remote oplossingen maakten het mogelijk om deze internationale assessment centers zelf, vanuit België te organiseren.

Remote Outplacement

De coronacrisis valt zwaar. Naast de menselijke impact, wordt ook de economische impact steeds duidelijker. Voor sommigen betekent dit afscheid nemen van een aantal werknemers.

Hudson engageert zich om deze mensen via remote outplacementbegeleiding de beste kansen te geven op een moeilijke arbeidsmarkt.

Zo heeft Hudson Benelux een raamcontract voor de outplacementbegeleiding van medewerkers van een vooraanstaand Vlaams onderzoeksinstituut. De onderzoekers uit deze organisatie behoren tot de absolute wereldtop binnen hun domein. Op het einde van de projectcyclus, of wanneer de projectfinanciering opdroogt, begeleidt Hudson deze onderzoekers naar hun nieuwe werkgever via onze outplacement coaches. Ook in de huidige economische context blijft de vraag naar dit type profielen groot. Het remote kunnen verder zetten of opstarten van onze outplacementtrajecten was voor hen dan ook cruciaal.

Remote Advies & Coaching

Crisisperiodes veranderen vaak ons perspectief op de dingen. De omstandigheden brengen ons bijna automatisch tot zelfreflectie, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Via onze remote advies- en coachingtrajecten wil Hudson deze waardevolle processen maximaal faciliteren en begeleiden.

Zo heeft een middelgrote onderneming uit de agro-industrie het management team recent versterkt en bijkomende verantwoordelijkheden gegeven, in het kader van een successie. Ondanks de beperkingen die de corona-maatregelen met zich mee brengen, was het belangrijk om het team optimaal op korte termijn te helpen functioneren en samenwerken binnen deze nieuwe verantwoordelijkheden. Om dit mogelijk te maken, heeft Hudson het team remote gecoached aan de hand van een aantal business cases en rollenspellen. Alle deelnemers hebben deze coachings vanuit hun thuisomgeving kunnen beleven, en werden remote begeleid door onze coaches. Alle deelnemers waren erg enthousiast over de aanpak en worden nu verder ondersteund bij het realiseren van hun persoonlijk ontwikkelplan, remote uiteraard.

Corona polls

De overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Aan de hand van relevante surveys brengt Hudson de impact van deze maatregelen op de Belgische bedrijven regelmatig in kaart.

Lees de resultaten