Spring naar hoofd-inhoud

693.077 UNIEKE uitzendkrachten

|   UitzendarbeidStudies

In 2021 waren er 693.077 unieke uitzendkrachten aan de slag in België:

  • uniek, omdat we elke uitzendkracht die in de loop van 2021 heeft gewerkt exact 1 maal hebben geteld;
  • uniek, omdat elk van deze uitzendkrachten een uniek en waardevol verhaal te vertellen heeft;
  • uniek, omdat er ondanks de schaarse arbeidsmarkt nog nooit meer mensen aan de slag waren als uitzendkracht dan in 2021. En dit cijfer vertelt ons heel wat over het belang van uitzendarbeid voor onze arbeidsmarkt.

In ons tweejaarlijks onderzoek analyseren we het profiel en de tewerkstellingskenmerken van uitzendkrachten en willen we begrijpen wie de uitzendkrachten zijn, en willen we een beeld krijgen van hun verwachtingen, hun motieven, hun beleving, hun tevredenheid, …

In dit rapport stappen we bewust af van het macroperspectief en kijken we verder dan de grote aantallen en getallen die veel maar zeker niet alles zeggen. In deze publicatie gaan we heel bewust op zoek naar het microperspectief; we gaan op zoek naar de unieke beleving en ervaring van een aantal uitzendkrachten. Hun unieke verhalen stellen ons in staat om nog beter te begrijpen en te duiden wat uitzendwerk voor een individuele uitzendkracht betekent.

De rode draad in al deze persoonlijke verhalen is dat op een bepaald moment in het leven van deze uitzendkrachten, uitzendwerk voor elk van hen een oplossing was. Verhalen van een student die op zoek is naar een studentenjob, een schoolverlater die de eerste stappen wil zetten op de arbeidsmarkt, een gepensioneerde die nog enige tijd actief wil blijven, tot een loontrekkende die wil bijklussen in het weekend. Maar ook van een werknemer die ontslagen wordt en via uitzendarbeid een nieuwe opportuniteit vindt, een langdurig arbeidsongeschikte die opnieuw wil werken na een lange periode van inactiviteit of een werkzoekende die op zoek is naar een job… Elk verhaal toont aan dat voor al wie een stap wil zetten in het leven, voor elke persoon die zijn loopbaan een nieuwe wending wil geven, uitzendwerk een oplossing kan zijn.

Voor het eerst koppelden we aan dit profielonderzoek ook een 'customer journey'- luik dat ons meer inzicht geeft in de vrij complexe 'klanten-ervaring' van onze uitzendkrachten. De resultaten bieden vooral een interessante inkijk in de interactie tussen de uitzendkracht, het uitzendkantoor en de uitzendconsulent. Door de toenemende digitalisering is het vandaag voor uitzendkantoren van groot belang om te weten waar en hoe uitzendkrachten het liefst worden aangesproken en te begrijpen waar en hoe ze het verschil kunnen maken. Wat ons heel sterk opvalt, maar zeker niet verrast, is dat ondanks de veelheid aan digitale communicatietools, op cruciale momenten van een uitzendopdracht, het persoonlijke en directe contact met de uitzendconsulent heel erg belangrijk blijft.

De conclusie die we hieruit trekken is duidelijk: wil je 693.077 unieke uitzendkrachten een unieke ervaring aanbieden, dan heb je hiervoor unieke consulenten nodig. De resultaten uit het onderzoek tonen opnieuw een hoge tevredenheidsscore over het werk van de uitzendconsulenten. Dit is opnieuw een pluim op de hoed van de duizenden uitzendconsulenten, die in een steeds schaarsere arbeidsmarkt het verschil weten te maken. Ook zij zijn uniek.

Ik wens jullie alvast veel leesplezier!

Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs bij Federgon.

Naar het magazine