Spring naar hoofd-inhoud

Misvattingen over het loon

|   UitzendarbeidStudies

Er is een belangrijke rol weggelegd bij de uitzendkantoren om uitzendkrachten te informeren over hun verloning en extralegale voordelen. In de praktijk zijn de loonsvoorwaarden gelijkgesteld met die van een vaste werknemer; de perceptie bij de uitzendkracht hierover is vaak anders omdat de uitbetaling op een andere manier gebeurt. Dat heeft tot gevolg dat de uitzendkracht zich m.b.t. financiële voorwaarden vaak onterecht benadeeld voelt ten aanzien van werknemers met een vast contract.

Sommige uitzendkrachten hebben de indruk dat hun loon lager ligt dan het loon van vaste medewerkers. Bij sommigen heerst ook de perceptie dat ze minder of helemaal geen recht zouden hebben op extralegale voordelen (extralegale vakantiedagen, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, …).