Spring naar hoofd-inhoud

De rol van het uitzendkantoor

|   UitzendarbeidStudies

Het uitzendkantoor wordt terecht gezien als de 'echte' werkgever van de uitzendkrachten en is dan ook de eerste hulplijn bij praktische, administratieve en werkgerelateerde zaken. Het uitzendkantoor speelt dan ook een belangrijke rol.

Uitzendkantoor als hulplijn en coach

De meerderheid van de uitzendkrachten contacteert het uitzendkantoor voor:

  • Incidenten en problemen melden
  • Ziekte melden
  • Problemen met loonbrief melden
  • Problemen in de relatie met de werkgever melden

Over het algemeen zijn de uitzendkrachten tevreden over hun uitzendkantoor (7,6/10). Uitzendkrachten zijn voornamelijk tevreden over de correctheid inzake administratie, het begrip en de informatie voorafgaand aan de opdracht.

Persoonlijke opvolging is belangrijk

Waar veel uitzendkrachten, onafhankelijk van de doelgroep, veel belang aan hechten, is de persoonlijke opvolging vanuit het uitzendkantoor, ook na de plaatsing en zelfs na de opdracht. Sommige uitzendkrachten geven zelfs aan nood te hebben aan één of twee consulenten binnen het uitzendkantoor die zich ontfermen over hun dossier. Dit geeft hen het gevoel dat ze een personal coach hebben, maar ook dat er iemand is die hun verhaal kent en opvolgt. Wanneer ze na verloop van tijd op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging, kent deze persoon het dossier, wat de efficiëntie alleen maar ten goede komt.

De opvolging van de uitzendkracht door het uitzendkantoor verschilt van kantoor tot kantoor, maar ook van consulent tot consulent. Zo blijven sommige uitzendconsulenten in contact met de geplaatste persoon, na de start, tijdens de eerste weken en zelfs na de beëindiging van het contract. Andere uitzendconsulenten laten niet (vaak) meer van zich horen na de administratieve voorbereiding en de opstart. De eerste aanpak geniet duidelijk de voorkeur van de uitzendkracht en is voor uitzendkantoren de kans om hun meerwaarde aan te tonen.