Spring naar hoofd-inhoud

De motieven voor uitzendwerk

|   UitzendarbeidStudies

Twee grote drijfveren. Uit voorafgaand community-onderzoek komen bij uitzendkrachten twee grote drijfveren regelmatig terug:

1. Financiële veiligheid & zekerheid

Werk is een bron van inkomsten, een broodwinning. Het brengt geld binnen en voldoet op die manier aan de financiële behoeften. Voor sommigen is uitzendwerk een snelle manier om aan de slag te gaan en geld te verdienen. Voor hen primeert de motivatie van financiële veiligheid. Uitzendwerk kan financiële veiligheid geven op een moment waarop een vaste job geen optie of geen wens is. Deze motivatie komt voor bij alle verschillende leeftijdscategorieën of ervaringsniveaus.

2. Zingeving

Zingeving of zelfvoldoening is een andere grote drijfveer. Deze hangt nauw samen met de jobinhoud. Er zijn verschillende manieren waarop een job zelfvoldoening kan bieden en zingevend kan zijn. Uitzendwerk is binnen deze context een flexibele manier om te zoeken naar dat type job dat leidt tot zingeving; een flexibele manier om te groeien, zich op professioneel vlak te ontwikkelen, bij te dragen aan de maatschappij.