Skip to main content

Belang van HR-dienstverleners neemt toe in arbeidsmarkt met nijpende krapte

|   Kwartaalrapporten

“In het 3e kwartaal van 2018 groeide onze economie met 0,3% t.o.v. het 2e kwartaal en 1,6% op jaarbasis, wat minder is dan vooraf verwacht. Wat de vacaturegraad betreft, een maatstaf voor de niet ingevulde jobs in de economie, spant België de kroon in de Eurozone, met 3,65% voor deze periode. Dat wijst erop dat vacatures in ons land moeilijk ingevuld geraken. Toch was het 3e kwartaal overwegend positief voor de Federgon-sectoren.”

Lees meer


Economic Outlook Autumn 2018

|   Economic Outlooks

"10 years after the financial crisis: need to celebrate?"

Lees meer

Het Federgon-cijfer van de maand november 2018

|   Cijfers van de maand

35.250 euro. Dat is de kost voor een mislukte externe aanwerving van een bediende na 2 jaar dienst, zo becijferde Securex in hun rapport rond interne mobiliteit. Dit toont aan hoe noodzakelijk het is om samen te werken met competente rekruterings- en selectiepartners.

Lees meer

Federgon News Editie 4 - Oktober 2018

|   Federgon News

"Uitzendkrachten welkom bij de Vlaamse overheidsdiensten"

Lees meer

Newsletter 03|2018

|   Newsletters
  • Dienstencheques: 360°-doorlichting en memorandum voor een future-proof systeem
  • Werkbaar en wendbaar werk ook in de dienstenchequesector
  • Protocolakkoord tegen het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië: een goede zaak?

Lees meer


IDEA Consult: "360° review of service vouchers"

|   DienstenchequesStudies

The conclusions and recommendations in English.

Lees meer

IDEA Consult: "De dienstencheques 360° doorgelicht"

|   DienstenchequesStudiesPresentaties

Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Toch bestaan er nog steeds veel misvattingen over het systeem. Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem 360° doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.

Presentatie persconferentie  

Lees de volledige studie


Memorandum "Welke toekomst voor de dienstenchequesector? Via optimalisaties naar duurzaamheid"

|   DienstenchequesMemoranda

De dienstenchequesector is na bijna 15 jaar activiteit uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen sector. Federgon reikt de bouwstenen aan waarmee de volgende regeringen dit succesvolle stelsel duurzaam en future-proof verder kunnen uitbouwen.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand september 2018

|   Cijfers van de maand

89% van de huishoudhulpen geeft aan tevreden te zijn over hun job. De algemene tevredenheid in de dienstenchequesector ligt dus erg hoog: maar liefst 46% doet het werk zeer graag en 44% doet het werk eerder graag. Slechts 8% geeft aan eerder niet graag te werken als huishoudhulp en 3% werkt helemaal niet graag in de sector.

Lees meer

Het Federgon-cijfer van juli en augustus 2018

|   Cijfers van de maand

In 2017 werden ongeveer 244.000 inkomende gedetacheerde personen in België geteld. Detachering maakt ongeveer 5 procent uit van onze totale tewerkstelling. Er is een sterke concentratie in de bouwsector; ongeveer één op drie personen die in de Belgische bouwsector werken, is een gedetacheerde.

Lees meer