Spring naar hoofd-inhoud

Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. Hoe kan het beter? Zes concrete voorstellen

|   NewslettersNiet op home pagina

Om de zoveel maanden komen er nieuwe gevallen van ernstige sociale dumping in het nieuws waarbij de sociale wetgeving flagrant met de voeten wordt getreden. Wat hierbij onderbelicht blijft, is dat het vaak gaat over gevallen van illegale terbeschikkingstelling van personeel, waarbij buitenlandse bedrijven of zelfs postbusvennootschappen buitenlandse werknemers ter beschikking stellen van ondernemingen in België, zonder dat ze daarvoor de nodige erkenningen hebben en zonder dat de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden. Federgon is sterk vragende partij om deze praktijken van sociale dumping een halt toe te roepen. Daarom reiken we oplossingen aan in een nieuwe paper rond "correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België".

Grensoverschrijdende tewerkstelling is belangrijk, zeker in een context van krapte op de arbeidsmarkt waarbij er onvoldoende gespecialiseerde profielen beschikbaar zijn en er onvoldoende geactiveerd wordt op de eigen arbeidsmarkt. Het is evenwel belangrijk dat buitenlandse bedrijven hierbij dezelfde regels volgen als de Belgische bedrijven en hierop ook gecontroleerd worden.

Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. Hoe kan het beter? Zes concrete voorstellen.

Lees hier de volledige paper

Lees hier de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.