Spring naar hoofd-inhoud

Uitzendwerk ondersteunt economisch herstel

|   Uitzendarbeid

In mei 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +22,01% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +18,68% in het arbeiderssegment, en met +26,11% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -28,81%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -33,98% in het arbeiderssegment, en met -21,50% in het bediendesegment.

De uitzendsector toont wendbaarheid en draagt bij tot de economische doorstart doorheen verschillende fasen van de exitstrategie.

De Federgon-index bereikte 75,45 punten in mei 2020 tegenover 61,84 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.