Spring naar hoofd-inhoud

Stagnatie van de uitzendactiviteit in maart

|   Uitzendarbeid

In maart 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,84% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,76% in het arbeiderssegment, en met +0,94% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand maart van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -1,91%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -3,90% in het arbeiderssegment en een toename met +0,93% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 112,79 punten in maart 2019 tegenover 111,86 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Directeur Research & Economic Affairs / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.