Spring naar hoofd-inhoud

Herstel van de uitzendactiviteit neemt wat gas terug in juni

|   Uitzendarbeid

In juni 2021 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,67% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met +0,59%, en een afname in het bediendesegment met -2,21%.

In vergelijking met de maand juni van vorig jaar, liet de uitzendsector een stijging optekenen van +19,09%. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +22,94% in het arbeiderssegment, en met +14,28% in het bediendesegment. Ten opzichte van juni 2019 is de uitzendactiviteit -10,0% lager.

De Federgon-index bereikte 103,59 punten in juni 2021 tegenover 104,29 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Contact: Research & Economic Affairs Department via pr@federgon.be.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.