Spring naar hoofd-inhoud

Dienstenchequesector: twee werkgeversfederaties zien zich genoodzaakt om twee cao’s pro forma op te zeggen als voorzorgsmaatregel teneinde de financiële stabiliteit in de sector te garanderen en sociaal overleg te genereren

|   Dienstencheques

- Voor alle duidelijkheid: deze voorzorgsmaatregel heeft GEEN ENKELE INVLOED op de eindejaarspremies van 2023 en zelfs ook niet van 2024, het is bovendien de uitdrukkelijke bedoeling van de werkgeversfederaties om ook op lange termijn de eindejaarspremie te blijven garanderen -

Nauwelijks een half jaar nadat Graydon Creditsafe met harde cijfers kwam over de financiële toestand van de dienstenchequesector, zien de werkgeversfederaties Federgon en het Vlaams platform DCO vzw zich genoodzaakt om twee cao’s op te zeggen. De werkgeversfederaties doen dit om de financiële stabiliteit in de sector te garanderen.

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques, dat onder meer verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de eindejaars- en syndicale premies voor huishoudhulpen, staat voor een financiële uitdaging. Het streeft daarbij naar strategische oplossingen om deze uitdagende periode te overbruggen en haar financieel evenwicht te versterken.

Ook heeft de federale regering beslist dat vanaf 1 januari 2024, in het geval van tijdelijke werkloosheid, een extra toeslag van 5 euro moet worden betaald door de werkgever. Deze toeslag komt boven op de toeslag van 2 euro die reeds afgesproken is in de sectorale cao van 18 april 2012 en ook ten laste is van de werkgever. Voor veel bedrijven is dit niet realistisch. De economische leefbaarheid van de dienstenchequesector staat al enige tijd onder druk en is niet meer houdbaar.

Om de financiële situatie van het Sociaal Fonds en van de dienstenchequebedrijven te beschermen, worden de desbetreffende cao’s pro forma opgezegd. Gezien de voorziene opzegperiode diende dit voor het jaareinde te gebeuren. De werkgevers willen begin 2024 werk maken van een sectoraal onderhandelde oplossing om een antwoord te bieden op de moeilijkheden in de sector. “We trekken als sector al lang aan de alarmbel. Waar we nu tegenaan lopen, daar waarschuwen we al jaren voor,” zegt Karel De Groeve van het Vlaams Platform DCO vzw. “We hebben alle opties bekeken maar de situatie is zo ernstig dat we niet langer kunnen toekijken en afwachten. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en aangezien het sectoraal overleg al geruime tijd zeer moeilijk verloopt, hebben we geen andere keuze dan de twee cao’s pro forma op te zeggen. We hopen dat ook onze partners de ernst van de situatie begrijpen en rekenen op een serene sfeer zodat de onderhandelingen, om tot een evenwichtig sectoraal akkoord te komen, constructief zullen verlopen,” zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon.

Federgon en het Vlaams Platform DCO vzw benadrukken nog dat het absoluut de bedoeling is de eindejaarspremies de komende jaren te blijven uitbetalen. De overgrote meerderheid van de huishoudhulpen heeft de eindejaarspremie voor 2023 al ontvangen. De eindejaarspremies in 2024 vallen sowieso ook nog onder de bestaande regelingen. Federgon en het Vlaams Platform DCO rekenen erop dat de premies voor 2025 zullen kunnen worden uitbetaald op basis van de nieuwe regeling die zal onderhandeld worden in twee nieuwe sectorale cao’s. Deze regeling moet de financiële situatie in de sector op z’n minst onder controle houden. 

Contact: Ann Cattelain, Karel De Groeve

Federgon is een beroepsfederatie die Brusselse, Waalse en Vlaamse dienstenchequebedrijven verenigt. Vlaams Platform DCO vzw is een koepel van Vlaamse dienstenchequeorganisaties.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.