Spring naar hoofd-inhoud

Daling van de uitzendactiviteit in juni

|   UitzendarbeidNiet op home pagina

In juni 2023 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,64% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren nam af met -2,68% in het arbeiderssegment en met -1,43% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand juni van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van -12,65%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -13,72% in het arbeiderssegment, en met -11,18% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 92,51 punten in juni 2023 tegenover 95,02 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Contact: Research & Economic Affairs Department via communication@federgon.be of info@federgon.be.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.