Spring naar hoofd-inhoud

Conflictmodel moet in de kast. De dienstenchequesector heeft nood aan een constructieve sociale dialoog.

|   Dienstencheques

Huishoudhulpen mogen niet langer onnodig ongerust gemaakt worden. Bedrag eindejaarspremie en syndicale premie staan niet ter discussie.

Op de vooravond van de actiedag van de vakbonden uit de dienstenchequesector benadrukken de werkgevers opnieuw dat een constructieve sociale dialoog de enige piste is om tot oplossingen te komen. Sectorfederatie Federgon herhaalt de oproep aan de beleidsmakers en vakbonden om via overleg tot een duurzaam toekomstmodel te komen. De huishoudhulpen zetten zich immers elke dag voor 100% in, hebben een belangrijke maatschappelijke meerwaarde en verdienen dus een duurzame toekomst. Dit toekomstperspectief ontbreekt vandaag omdat de sector kraakt onder de jarenlange structurele financieringsproblemen en het complexe regelgevende kader.

Federgon benadrukt dat de eindejaarspremies voor de huishoudhulpen wel degelijk gegarandeerd zijn en roept op om de huishoudhulpen niet onnodig ongerust te maken.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) rond de eindejaarspremie ligt vandaag ongewijzigd voor ondertekening op de tafel van de vakbonden. In tegenstelling tot wat herhaaldelijk wordt beweerd door de vakbonden, zijn de eindejaarspremies voor de huishoudhulpen wel degelijk gegarandeerd en zullen deze ook in de toekomst verder worden uitbetaald. In volledige transparantie is deze cao consulteerbaar op de website van Federgon.

Sociale vrede als voorwaarde voor syndicale premie

De werkgevers zijn duidelijk: het bedrag van de syndicale premie blijft ongewijzigd. Er is dus op geen enkele manier sprake van koopkrachtverlies voor de huishoudhulpen zoals herhaaldelijk door de vakbonden wordt beweerd.

De syndicale premie wordt door de werkgevers uitbetaald bij het respecteren van de sociale vrede. De cao rond de syndicale premie is er in de dienstenchequesector een van onbepaalde duur.

Nu is er in de dienstenchequesector helaas al jaren geen sprake meer van sociale vrede. Zo loopt er sinds de zomer van 2023 in de sector een stakingsaanzegging van onbepaalde duur.

Federgon betreurt ook het publiceren van de privé-adressen van de aandeelhouders van de dienstenchequebedrijven bij de laatste vakbondsactie en de acties die op deze adressen gepland worden.

“Net als in andere sectoren, verbinden de werkgevers in de dienstenchequesector het uitbetalen van de syndicale premie aan de garantie van sociale vrede. We doen een warme maar dringende oproep aan de vakbonden om de sociale vrede te herstellen”, aldus Ann Cattelain, CEO van Federgon.

Huishoudhulpen niet langer onnodig ongerust maken

We vinden het belangrijk om huishoudhulpen en klanten niet langer onnodig ongerust te maken. We willen als werkgevers helemaal niet raken aan de eindejaarspremie en het bedrag van de syndicale premie. We willen vooral na een periode van sociale onrust op een constructieve manier verder. Onze voorwaarden daarvoor zijn heel transparant. Als de vakbonden vandaag de cao’s ondertekenen, verandert er voor de huishoudhulpen helemaal niets. De werkgevers vragen bovenal sociale vrede en een constructieve sociale dialoog zodat vakbonden en werkgevers samen kunnen ijveren voor een duurzame toekomst voor de sector.

Constructieve dialoog is essentieel om te komen tot een duurzaam toekomstmodel voor de sector

Op de vooravond van de vakbondsactie op 23 februari roepen de werkgevers op om samen met de vakbonden werk te maken van een structurele hervorming en betere vergoedingen. De werkgevers willen samenwerken met de vakbonden om de toekomst van de dienstencheques veilig te stellen. “De belangen zijn gelijklopend dus laat ons samenwerken aan een duurzame en leefbare sector”, luidt de oproep van de werkgevers.

“Als we onze krachten bundelen, klinkt onze stem om structurele verandering luider. Een duurzaam, toekomstgericht kader voor de dienstenchequesector komt het volledige ecosysteem ten goede. We spreken over 150.000 huishoudhulpen, 1,2 miljoen gebruikers, 1429 erkende bedrijven en onze federale en regionale overheden”, aldus Ann Cattelain, CEO van Federgon.

Het dienstenchequesysteem is als een tweetrapsraket: het geeft een dubbele boost aan de Belgische economie. Voor de 150.000 huishoudhulpen werd er een systeem gecreëerd waarbij ze een volwaardig sociaal statuut kregen en de nodige bescherming op de werkvloer. Vandaag zijn er meer dan 1,2 miljoen klanten in België die een beroep doen op een huishoudhulp. Het systeem helpt deze klanten hun werk- en privéleven beter in balans te brengen. Hierdoor stijgt de werkzaamheidsgraad bij deze huishoudens aanzienlijk: het gaat, naast de directe tewerkstelling in de sector zelf, om maar liefst 14.000 extra voltijdse banen voor onze economie, die snakt naar arbeidskrachten.

Door jarenlange, structurele financieringsproblemen is het in de sector momenteel pompen of verzuipen. De stijgende kosten, ten gevolge van de indexatie van de lonen (stijging met 14,7% t.o.v. pre-corona), zijn in onvoldoende mate gecompenseerd door de vergoeding die de werkgevers krijgen. Dit zet ‘goed werkgeverschap’ elke dag onder druk.  Als werkgever is het onze ambitie om onze huishoudhulpen beter te kunnen betalen en meer te kunnen inzetten op begeleiding en ondersteuning. Maar de financiële situatie van de dienstenchequebedrijven bemoeilijkt dit. Dat er in de sector nog grote winsten worden gemaakt, klopt echter niet. De top 25 van de dienstenchequebedrijven realiseren een winstmarge van amper een half procent (0,55%). Bij een omzet van € 1,073 miljard wordt er dus amper € 5,8 miljoen winst gemaakt. Een analyse van Graydon Credit Safe toonde eind 2023 nog dat 37,29% van de bedrijven verlieslatend was.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.