Spring naar hoofd-inhoud

Gespecialiseerde bureaus bieden extra garanties voor zowel freelancer als klant-gebruiker

|   Interim ManagementProjectsourcing

Federgon breekt een lans voor het samenwerken van freelancers met gespecialiseerde bureaus, of providers, die als tussenpersoon tussen freelancer en klant-gebruiker staan om meer zekerheid te creëren voor zelfstandigen.

Lees meer


Bedrijven doen vaker een beroep op Interim Management

|   Interim Management

De coronapandemie heeft ook de sector Interim Management niet gespaard. Op basis van de meest recente cijfers laat de sector Interim Management voor 2020 een verliescijfer van -7,6% optekenen.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

communication@federgon.be
+32 2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Woordvoerder en Perscoördinator
Dennis Rombauts


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSPNG