Spring naar hoofd-inhoud

Bedrijven doen vaker een beroep op Interim Management

|   Interim Management

De coronapandemie heeft ook de sector Interim Management niet gespaard. Op basis van de meest recente cijfers laat de sector Interim Management voor 2020 een verliescijfer van -7,6% optekenen. Dat meldt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, die ook de sector Interim Management vertegenwoordigt. Toch is het niet enkel kommer en kwel. Net door de pandemie kan de Interim Management-sector ook zijn meerwaarde voor bedrijven aantonen. In het bijzonder de vraag naar crisismanagement is sinds corona fors toegenomen.

“Deze situatie is uniek. Voor veel organisaties is het vaak de eerste keer dat het algemeen management met dit soort crisissituatie wordt geconfronteerd”, zegt Arnaud le Grelle, coördinator van de sector Interim Management bij Federgon. “Veel organisaties moeten op zoek naar antwoorden, een andere aanpak en managementstijl. Deze expertise hebben ze niet altijd in huis. Externe Interim Managers die op tijdelijke basis ingeschakeld kunnen worden, kunnen een groot verschil maken. Interim Management-providers hebben een groot netwerk van ervaren Interim Managers en zijn uitstekend geplaatst om de vele vragen met de juiste expertise te matchen”, bevestigt Arnaud le Grelle.

“Wat we tijdens de eerste golf en ook nu weer vaststellen is dat de vraag naar crisismanagers sterk is toegenomen”, zegt ook Veerle Vastmans, Partner Flexible Resources bij BDO en sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van de commissie Interim Management bij Federgon. “Relatief nieuw is dat ook de zorgsector de weg naar professionele Interim Managers heeft gevonden. Tijdens de eerste golf, toen de situatie in de woonzorgcentra dreigde te ontsporen, maar ook nu bij de uitrol van de vaccinatiecentra, merken we een verhoogde vraag naar ervaren externe expertise vanuit zowel de healthcare als de publieke sector”, alsnog Veerle Vastmans. “Maar ook los van deze acute context zien we de vraag naar tijdelijke crisismanagers in het algemeen sterk stijgen.”

Federgon ziet ook bij de relance of de postcoronaperiode een substantiële rol weggelegd voor de sector. Veel organisaties zullen ook de volgende maanden nood hebben aan externe managementexpertise om hun organisatie opnieuw richting herstel en groei te sturen. Bovendien vormt Interim Management de sleutel in een flexibel, schaalbaar en kostenefficiënt talentbeleid. De ruime ervaring van Interim Managers in diverse sectoren en managementdisciplines die op tijdelijke basis kan ingeschakeld worden, maakt het voor veel organisaties een interessante optie om Interim Managers in te schakelen.

Meer info


Contact

Arnaud le Grelle

Directeur Wallonië-Brussel
Coördinator commissie Interim Management

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.