Spring naar hoofd-inhoud

Vrij aanzienlijke daling van uitzendactiviteit in juli

|   Uitzendarbeid

In juli 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -3,07% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Vooruitgang van de uitzendactiviteit in juni

|   Uitzendarbeid

In juni 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,41% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Uitzendactiviteit daalt verder in mei

|   Uitzendarbeid

In mei 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,13% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Neerwaartse trend van uitzendarbeid zet zich verder in april

|   Uitzendarbeid

In april 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,05% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Nieuw kwaliteitslabel 'projectsourcing' voor eerlijkere concurrentie en een betere bescherming van werknemers en werkgevers

|   Projectsourcing

Met het oog op eerlijkere concurrentie lanceren de federaties Federgon en Agoria samen het kwaliteitslabel 'Certified Member Project Sourcing'. Met zo'n label geven bedrijven die actief zijn in projectsourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie.

Lees meer


Boudewijn Dupont is de nieuwe voorzitter van de commissie Interim Management bij Federgon

|   Interim Management

Boudewijn Dupont (3W) is de nieuwe voorzitter van de commissie Interim Management bij Federgon. Hij volgt Steven Cornand op die deze functie bekleedde sinds 2017.

Lees meer


Stagnatie van de uitzendactiviteit in maart

|   Uitzendarbeid

In maart 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,84% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Verdere daling van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In februari 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,28% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met -1,89%, en een afname in het bediendesegment met -0,44%.

Lees meer


Jaar-op-jaar daling van de uitzendactiviteit in januari

|   Uitzendarbeid

In januari 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid licht af met -0,02% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze lichte afname is toe te schrijven aan een positieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met +0,54%,en een afname in het bediendesegment met -0,78%.

Lees meer


Jaar-op-jaar daling van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In december 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,79% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,71% in het arbeiderssegment en nam toe met +0,89% in het bediendesegment.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

pr@federgon.be
+32 (0)2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Perscoördinator
Lien Persyn

Woordvoerster
Ann Cattelain
CEO


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSJPG