Spring naar hoofd-inhoud

Begrotingsbesprekingen 2024: Federgon benadrukt bij Minister Brouns de grote urgentie om maatregelen te nemen die de dienstenchequesector overeind moeten houden.

|   Dienstencheques

Maandag heeft  Vlaams Minister van Werk Jo Brouns deelgenomen aan de bestuursraad van de Commissie Dienstencheques bij Federgon, de federatie die onder meer de private dienstenchequebedrijven vertegenwoordigt. In het gesprek is er uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de oproep van de 3 grootste werkgeversorganisaties om vanaf 2024 te zorgen voor een duurzaam financieringsmodel voor de sector. De  aanleiding hiervoor is de zorgwekkende analyse van de dienstenchequesector die eerder deze maand is voorgestelddoor Graydon Creditsafe.  

De analyse van Graydon Creditsafe toont aan dat reeds in 2021 ruim een derde van de bedrijven verlieslatend was. De rentabiliteit van de dienstenchequebedrijven is op 5 jaar tijd gehalveerd en neemt steeds verder af, ook het aantal dienstenchequebedrijven daalt snel.

Federgon heeft maandag de zorgwekkende toestand van de dienstenchequesector nogmaals onder de aandacht van de Minister gebracht, de aanwezige bedrijven konden dit staven met ervaringen vanop het terrein. Er is nogmaals benadrukt dat er een grote urgentie is om met passende maatregelen te komen om bedrijven die nu al in het rood gaan niet verder te laten afglijden. Bedrijven luiden de alarmbel, het is van het allergrootste belang dat de Vlaamse Regering wanneer ze vrijdag in conclaaf gaat met het oog op de opmaak van de begroting van 2024, de dienstenchequesector niet vergeet.

Zonder maatregelen worden de problemen verschoven naar een volgende Vlaamse Regering en dreigt er een periode van 2 jaar zonder oplossing, dit zou erg nefast zou zijn voor de dienstenchequesector en meer in het bijzonder voor de 90.000 huishoudhulpen en 800.000 gezinnen die een beroep doen op het systeem. “Aan de cijfers die op tafel liggen twijfelt niemand. Maar nu is het tijd voor actie. We kijken hiervoor naar alle politieke partijen die aan zet zijn, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Er hangt te veel vanaf om dit zomaar op zijn beloop te laten”, benadrukt Ann Cattelain, CEO van Federgon.  


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.