Skip to main content

Federgon lanceert de “transitietrajecten”

|   Newsletters

De arbeidsmarkt van vandaag wordt geconfronteerd met heel wat evoluties. Vele banen zullen verdwijnen of minstens drastisch veranderen door o.m. de komst van nieuwe technologie, ICT en robots. Er zullen ook veel nieuwe jobs bijkomen. Die nieuwe ontwikkelingen bezorgen ondernemingen heel wat uitdagingen, vooral op HR-vlak.

Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden lanceert Federgon het idee van de “transitietrajecten”. Dit is bij uitstek een activerende maatregel.

Middels een aangepast traject op maat worden (groepen) werknemers begeleid van de ene job naar de andere, van de ene sector naar de andere. Een transitietraject is een combinatie van intensieve career coaching, desgevallend gevolgd door een opleiding, om tenslotte uit te monden in een periode waarin men kan proeven van een tewerkstelling bij één of meerdere nieuwe werkgevers, alvorens daar in te stromen.

Het inzetten van transitietrajecten zal dan ook een positieve weerslag hebben op zowel de werknemer als de betrokken werkgever(s), de overheid en de arbeidsmarkt in haar geheel.

Een gespecialiseerde externe HR-dienstverlener die de werknemers op een professionele manier kan begeleiden bij hun transitie van de ene functie naar de andere, of van de ene sector naar de andere, biedt de nodige garanties op het succes van dergelijke transitietrajecten.


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be
Ann Cattelain

Legal Director
Coördinator van de commissies Recruitment, Search & Selection en Projectsourcing

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be