Spring naar hoofd-inhoud

Getuigenis

VDAB kiest 3x juist

|   RSS

“Voor onze Recruitment-, Search- en Selectionopdrachten kiest de VDAB bewust voor een samenwerking met een RSS-partner die het RSS-kwaliteitslabel bekomen heeft, omdat we op deze wijze kiezen voor de juiste analyse, de juiste processen en de juiste fit.” Katrien Vereecken, Algemeen Directeur VDAB Ondersteunende Diensten.

Mede dankzij het RSS-kwaliteitslabel hebben we als organisatie een leidraad in het hele proces en een duidelijke kwaliteitsgarantie. Ook voor de VDAB is een duurzaam aanwervingsbeleid prioritair en onze RSS-partner heeft een grondige externe audit ondergaan. Hieruit blijkt dat we in een partnership werken met duidelijke kwaliteitsgarantie en met transparante processen. Dit zijn voor ons doorslaggevende beslissingsargumenten om de juiste partnerkeuze te maken en met deze kwalitatieve HR-partner duurzaam samen te werken.

Onze HR-partner neemt de nodige tijd voor een intakemeeting in onze organisatie, werkt zich in en zal de juiste analyse maken om zo het juiste RSS-proces te kiezen en toe te lichten. Dit stappenplan zal ook door iedereen gevolgd worden om zo de juiste fit te garanderen. Het Federgon RSS-kwaliteitslabel biedt: engagement en partnership. Maar we ervaren ook dat het gaat over zoeken naar echt duurzaam talent en een degelijk kandidatenmanagement, over consistentie in de RSS-processen en een kwalitatieve shortlist, over synergie en aanpassingsvermogen.

Voor ons, de VDAB en voor vele andere bedrijven is een kwaliteitsvol rekruteringsproces, met een grote professionele toegevoegde waarde, prioritair. Duurzaam aanwerven heeft - per onmiddellijk - een concreet effect op onze organisatie, de afdeling, de medewerkers, maar ook op de retentie en onze ‘employer branding’. Als klant-opdrachtgever ontvangen we wekelijks een rapportering en kunnen we de procedure nauwgezet volgen. Een projectoverleg ondersteunt een vlotte samenwerking en van elke kandidaat - CIO of CFO - op de shortlist ontvangen we een uitgebreid rapport. De projectconsultant communiceert op vooraf afgesproken tijdstippen en begeleidt ons door het hele proces.

Werken met een HR-partner die een Q-RSS label heeft is voor de VDAB een essentiële keuze geweest en zo maken we er samen een duurzaam partnership van in het belang van de VDAB–organisatie, de kandidaten en de VDAB-medewerkers. Voor onze Executive Search-procedure, onze zoektocht naar onze nieuwe CIO en CFO hebben we een uitermate bevredigende samenwerking gehad met onze partner, een organisatie met het Federgon RSS-Q Label.