Spring naar hoofd-inhoud

Opleiding 'Terug-Naar-Werk-begeleiding'

In België krijgt ongeveer een op de vijf werknemers tijdens zijn/haar loopbaan te maken met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen. Vaak leidt dit tot een langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij de kans op terugkeer naar het werk stelselmatig vermindert.  

Onderzoek heeft aangetoond dat herstel sneller verloopt en de kans op duurzame terugkeer naar de werkplek toeneemt wanneer werknemers, zo snel als hun (gezondheids)toestand dit toelaat, kunnen terugkeren naar de werkvloer.  

Belangrijk hierbij is dat hun werkplek en takenpakket aangepast worden aan hun belastbaarheid, zodat er geen risico’s zijn op verergering of herval. Om te vermijden dat werknemers omwille van ziekte of beperkingen in compensatiesystemen zoals werkloosheid en invaliditeitsverzekering terechtkomen, en om deze werknemers dus te kunnen behouden, is het noodzakelijk dat bedrijven een concreet re-integratiebeleid uitwerken. 

Afhankelijk van de grootte en het type van de onderneming, kunnen er heel wat actoren actief zijn in een dergelijk re-integratiebeleid. Kennis van het wettelijk kader, interdisciplinaire samenwerking en functionele arbeidsintegratieadviezen zijn daarbij essentiële voorwaarden. Tot slot spelen ook communicatievaardigheden en een motiverende gespreksstijl in het contact met de werknemer een belangrijke rol. 

Programma

Dag 1

 • Basisconcepten: langdurige arbeidsongeschiktheid (individuele kenmerken, werkgerelateerde factoren), return-to-work traject (kenmerken van een stappenplan);  
 • Preventie en aanpak van langdurige arbeidsongeschiktheid binnen een beleidsmatig kader (vanuit de idee dat een individuele aanpak best ondersteund wordt door een collectief kader, en ook aansluiting heeft met het personeels- en welzijnsbeleid, en met een geïntegreerd aanwezigheidsbeleid; ook aandacht voor werkgerelateerde factoren van langdurige afwezigheid);  
 • Rollen van betrokken actoren (beroepsbegeleiders, in samenwerking met arbeidsarts, huisarts, adviserende arts, enz.);  
 • Tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  

Dag 2

 • Visie, cijfers;  
 • Wettelijk kader (privésector, re-integratie en aangepast werk) 
 • Afsprakenkader;  
 • Sensibiliseren en opleiding;
 • Belang van communicatie in het re-integratieproces.  

Doelstellingen

 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent de basisconcepten van langdurige arbeidsongeschiktheid, het proces van return to work (individueel gericht traject met de werknemer) en disability management (DM; beleidsmatig kader waarin dit gebeurt); 
 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent het wettelijk kader (essentie) waarin/waardoor het re-integratieproces tot stand komt; 
 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent de kenmerken van een doeltreffend RTW-beleid, met aandacht voor mogelijke knelpunten en faciliterende factoren; 
 • Inzicht verwerven in het belang van communicatie in dit proces;
 • Inzicht verwerven omtrent het belang van een motiverende gespreksvoeringsstijl in een return-to-work-proces.

Doelgroep

Begeleiders die reeds een coachende rol hebben (met een profiel in wellbeing, loopbaanbegeleiding en outplacement).  

De opleiding is complementair aan deze coachende rol en focust zich op de essentiële elementen van een return-to-work (RTW)-traject.  

Lesgevers 

Marthe Verjans en Katrien Bruyninx – Idewe 

Als preventieadviseurs psychosociale aspecten adviseren en ondersteunen zij bedrijven bij de uitbouw van hun psychosociaal welzijnsbeleid. Ook geven ze opleiding aan verschillende doelgroepen om hen zo verder te bekwamen binnen deze domeinen. 

Zij hechten veel belang aan interactiviteit en uitwisseling van ervaringen. Diverse didactische middelen, variërend van het bespreken van casussen en stellingen (solo, duo en in groep) tot het gebruik van audiovisueel materiaal, komen aan bod.

 

Voor de inhoud van deze opleiding werkte Federgon Academy samen met Prof. Lode Godderis en dr. Marie-Claire Lambrechts van het Centrum Omgeving en Gezondheid (CEH) van KU Leuven. Zij coördineren het consortium dat instaat voor de opleiding Disability Management van het RIZIV.  

Timing 

TaalDag 1Dag 2
NLMaandag 15 april 2024Dinsdag 16 april 2024
NLDonderdag 5 september 2024Vrijdag 6 september 2024
FRVrijdag 11 oktober 2024Donderdag 14 november 2024

Telkens van 9u tot 17u.  

Locatie 

Academy 1 & 2 - Federgon  

De opleiding kan doorgaan vanaf 11 deelnemers.  

Kostprijs (excl. btw)

Leden: €945

Niet-leden: €1200

Inschrijven 

Je kan je inschrijving kosteloos annuleren tot 2 weken voor de opleiding. Weet je minder dan 2 weken voor de opleiding dat je niet deelneemt, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd. Je kan je laten vervangen door een collega.

Schrijf hier in!

Lees hier de privacyverklaring van de Federgon Academy