Spring naar hoofd-inhoud

Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

|   UitzendarbeidPaper

Zes concrete pistes om malafide tewerkstelling van buitenlandse werknemers te voorkomen, zonder taboes.

Lees meer


Uitvallen, opstaan en opnieuw aan de slag gaan

|   Paper

Concrete aanbevelingen voor de re-integratie van (langdurig) arbeidsongeschikten.

Lees meer


Talent en knowhow als antwoord op schaarste

|   ProjectsourcingPaper

White paper Projectsourcing.

Lees meer


HR-dienstverleners: motor van transities

|   PaperNota's

Een betere arbeidsmobiliteit moet ervoor zorgen dat talenten en skills zo goed mogelijk worden ingezet.

Lees meer


Het 12-puntenplan van Federgon voor de activering van langdurig arbeidsongeschikten

|   WellbeingPaperNota's

Concrete aanbevelingen voor het beleid.

Lees meer


Een plan voor de zorg

|   PaperNota's

Zorgen voor helpende handen in de zorg met een plan dat op korte en lange termijn oplossingen biedt.

Lees meer


Learning & Development als smeerolie van een circulaire arbeidsmarkt

|   Learning & DevelopmentPaperNota's

Concrete aanbevelingen om onze kijk op leren te actualiseren

Lees meer


Naar werkzaamheidsgraad van minstens 80% in 2030?

|   PaperNota's

Lees hier hoe Federgon en haar leden kunnen bijdragen aan de realisatie van de arbeidsmarktambities uit het regeerakkoord.

Lees meer


Wat onthouden we van de arbeidsmarkt 2020?

|   PaperNota's

Om de arbeidsmarkt anno 2021 beter te begrijpen.

Lees meer


8 relancerecepten van Federgon ter ondersteuning van de federale regeringsonderhandelingen

|   PaperNota's

De coronacrisis heeft een ongeziene impact op onze economie en arbeidsmarkt.

Het is ongetwijfeld positief dat de overheid in eerste instantie getracht heeft om via een heel pakket aan steunmaatregelen burgers en bedrijven de nodige financiële zuurstof te geven. Maar deze maatregelen dienen slechts de korte termijn.

Nu de coronacrisis (of toch de eerste golf) voorzichtig over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, dienen wij na te denken over een aantal cruciale maatregelen teneinde de voor onze arbeidsmarkt noodzakelijke relance tot stand te brengen. Des te meer nu de federale regeringsonderhandelingen nog steeds lopende zijn.

Federgon en haar leden, HR-dienstverleners en private arbeidsbemiddelaars, willen hierbij graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en doen een aantal concrete voorstellen aan de federale regeringsonderhandelaars voor het realiseren van een effectief relancebeleid na corona.

Lees meer