Spring naar hoofd-inhoud

Hoe kijken de partners naar de audit van het Rekenhof over het VDAB-uitbestedingsbeleid?

|   Papers

Aanbevelingen vanuit Federgon

Federgon heeft het rapport van het Rekenhof over het uitbestedingsbeleid van de VDAB met veel aandacht gelezen. Op donderdag 15 juli is er een besloten hoorzitting in het Vlaams Parlement over dit rapport. Volgende aanbevelingen / briefing vertolken de stem van de partners, verenigd in Federgon.

Een breed en divers netwerk van honderden arbeidsmarktactoren is reeds lange tijd een strategische partner van de VDAB en zal dit in de toekomst nog meer zijn. Het Rekenhof is duidelijk, niet de uitbestedingen op zich, maar wel het uitbestedingsbeleid kan beter en transparanter. Federgon dringt al jaren aan op een duidelijke rolverdeling waarbij de VDAB een professionele, onafhankelijke en neutrale regiefunctie waarborgt. Als strategische partner is het onze plicht om constructief mee na te denken over hoe de samenwerking tussen de VDAB en haar partners professioneler en transparanter kan. Federgon spreekt zich niet uit over de aanbevelingen van het Rekenhof die betrekking hebben op de interne werking van de VDAB, maar doet wel een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot een betere governance van onze arbeidsmarkt.

Om de nodige capaciteit en competenties vrij te maken, om de doelstellingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren, is de samenwerking met partners noodzakelijk. Het partnerlandschap evolueert zowel in grootte als in diversiteit in snel tempo.

De facto is er vandaag een gemengd beheer van onze arbeidsmarkt en dat is goed want onze arbeidsmarkt vraagt een steeds meer complexe dienstverlening.

De audit van het Rekenhof komt dan ook op een goed moment. De kritiek van 20 jaar onduidelijkheid kan nu plaats maken voor duidelijke keuzes over de rollen van de VDAB. De discussie over de decretale invulling van de activerings-, loopbaan- en dataregie biedt hiervoor het uitgelezen kader.

De voorbije jaren zijn wezenlijke stappen gezet op het vlak van partnerwerking maar de audit van het Rekenhof stuurt onmiskenbaar aan op meer regie. Deze regie kan enkel geloofwaardig en optimaal zijn indien ze volledig afgescheiden wordt van de actorrol. Federgon ziet hiervoor de volgende belangrijke argumenten:

  • Het belang van de Vlaamse arbeidsmarkt moet steeds primeren op het organisatiebelang van de actor die de dienstverlening uitvoert. Dat geldt zowel voor de VDAB-actor als voor een externe partner.
  • Om de doelstelling van 80% werkzaamheid te realiseren moeten inspanningen geleverd worden tot activering van groepen die vandaag inactief zijn. De uitbreiding van deze focus krijgt vorm onder de rol van activeringsregie die een samenwerking met nieuwe types van partners noodzaakt.
  • De regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt moet transparantie waarborgen over de kostprijs, de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening aan de werkzoekenden / inactieven / cursisten en dit zowel voor de dienstverlening in eigen beheer bij de VDAB als voor de dienstverlening die via uit- en aanbesteding bij de partners wordt ingekocht. Deze transparantie is nodig om gefundeerde en objectieve "make-or-buy"-beslissingen te kunnen nemen.
  • De regisseur moet neutraliteit en onafhankelijkheid garanderen t.o.v. alle actoren op het terrein. "Rechter en partij"-situaties moeten worden vermeden.
  • De regisseur levert deze transparantie op basis van betrouwbare data.

Federgon stelt vast dat de partnerwerking in de voorbije 3 jaar positief is geëvolueerd. Federgon-leden en andere arbeidsmarktdienstverleners met uiteenlopende expertise staan vandaag klaar om werkzoekenden, inactieven, werknemers en werkgevers vooruit te helpen. Indien dit gebeurt in opdracht van VDAB, dan verwachten we een sterke regiekamer van de VDAB waarop de partners volledig kunnen vertrouwen. Het arbeidsmarkt-ecosysteem wordt steeds rijker, en dat is een goede zaak, maar de pijnpunten die het Rekenhof heeft blootgelegd in het rapport vragen een meer professionele, onafhankelijke en neutrale regie die het ecosysteem verder ontwikkelt ten voordele van economie en maatschappij.


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.