Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag: "Talent, de motor van groei"

|   NewslettersNiet op home pagina

In een wereld waar verandering de enige constante is, staat de kracht van menselijk talent centraal om te zorgen voor meer economische groei en welvaart. Dit jaarverslag heeft als titel Meer mensen aan het werk - Talent, de motor van groei. Hiermee leggen we de nadruk op hoe de dynamische synergie tussen arbeidsmarkt en talent de sleutel kan zijn tot succes. Enkel door ervoor te zorgen dat meer mensen werken, kunnen we onze welvaart bestendigen.

Meer mensen aan het werk - Talent, de motor van groei is meer dan een titel, het is een visie voor de toekomst. Een toekomst waarin elk individu de kans krijgt om zijn potentieel te realiseren, en waar elke organisatie de middelen heeft om dat talent te laten bloeien. Samen kunnen we een samenleving bouwen waarin werk niet alleen een middel is om te leven, maar ook een platform voor groei en zelfverwezenlijking.

We leven in een tijd waarin de arbeidsmarkt voortdurend evolueert, gedreven door technologische vooruitgang, globalisering en demografische verschuivingen. In deze context is het essentieel dat we niet alleen focussen op het creëren van jobs, maar ook op het ontwikkelen van talent dat zich moet kunnen ontplooien en zich moet kunnen aanpassen.

Lees hier ons jaarverslag online

Lees hier de volledige newsletter

Veel leesplezier!


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.