Spring naar hoofd-inhoud

Federgon publiceert een memorandum met 14 concrete voorstellen voor de arbeidsmarkt van morgen

|   NewslettersNiet op home pagina

Neen, voor onze welvaart kunnen we in ons land niet putten uit natuurlijke rijkdommen. De belangrijkste grondstof die we hebben, is het talent van onze mensen.

En ook al heerst er vandaag een schaarste op de arbeidsmarkt, uitgeput is onze vijver aan talent zeker nog niet. De grote uitdaging is om alle talenten die we hebben zo goed mogelijk in te zetten. Dat is cruciaal willen we onze welvaart en ons sociaal model veiligstellen. In het belang van individuele burgers en van de maatschappij als geheel. Hoe meer talent aan de slag is, hoe meer we er met zijn allen de vruchten van plukken.

Helaas knelt daar het schoentje. Te veel talent in ons land blijft vandaag onbenut. Daar liggen tal van oorzaken aan ten grondslag, niet het minst een gebrek aan incentives die werken belonen en een ingewikkelde regelgeving die mensen verhindert aan de slag te gaan. Het gevolg is dat de motor van onze gedeelde én individuele welvaart steeds meer begint te sputteren. En dat werpt donkere wolken over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Hoopgevend is dat steeds meer beleidsmakers de ernst van de situatie inzien. Ons talent meer en beter benutten staat hoog op de politieke agenda. Om die ambitie waar te maken, heeft onze arbeidsmarkt dringend nood aan meer activering, transitie en inzetbaarheid, met aandacht voor flexibiliteit én bescherming.

Met Federgon staan we klaar om daarbij te helpen. Onze 660 leden actief in HR-dienstverlening helpen jaarlijks meer dan één miljoen (!) mensen. Via gerichte ondersteuning begeleiden we hen in alle mogelijke fases van hun loopbaan, op korte, middellange of lange termijn. Met 14 concrete voorstellen willen we straks nóg meer talenten bereiken en op weg helpen naar een duurzame loopbaan. Want dat is hét recept om ons sociaal model veilig te stellen.

Niemand kan de enorme uitdaging waar we voor staan alleen oplossen. Enkel door de handen in elkaar te slaan, geraken we er. De verkiezingen in 2024 zijn het moment bij uitstek om het belang van onze sectoren en de toegevoegde waarde die we kunnen bieden nog eens uitgebreid in de verf te zetten. Wij laten de komende maanden geen gelegenheid onbenut om onze en uw stem te laten horen.

Laten we daarom samen werk maken van al dat talent. En van de toekomst van de volgende generaties.

Lees hier het volledige memorandum

Lees hier de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.