Spring naar hoofd-inhoud

Werkgevers willen loonakkoord toepassen, maar vakbonden staan op de rem

|   Dienstencheques

Ondanks dezelfde verzuchtingen en ambities bij vakbonden en werkgevers is er vandaag nog steeds geen akkoord in de dienstenchequesector. De uitdaging is om de juiste weg te vinden om hetzelfde doel te bereiken. Dat zegt Federgon, de federatie die spreekt in naam van ruim 160 dienstenchequebedrijven en zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven uit de sector vertegenwoordigt. Onze bedrijven aanhoren vandaag met ongeloof en onbegrip de communicatie over hun sector en herkennen zich helemaal niet in het discours dat de vakbonden vandaag voeren over de moeilijke onderhandelingen in de sector.

Federgon zoekt intussen naar pistes om de huidige impasse te deblokkeren en roept de vakbonden op om opnieuw te onderhandelen. De werkgevers hebben zich steeds sereen en constructief opgesteld en hebben ook altijd de ambitie gehad om snel tot een akkoord te komen. Wat er vandaag op tafel ligt, sluit bovendien nauw aan bij de akkoorden die in andere sectoren reeds zijn afgesloten.

De dienstenchequebedrijven zijn bereid om aan de vraag van de huishoudhulpen tegemoet te komen, maar kunnen het totale eisenpakket van de vakbonden vandaag niet betalen. Daarom stelt Federgon een gefaseerde aanpak voor, waarin iedereen zich zou moeten kunnen terugvinden. "Het zou bijzonder onbezonnen en zelfs onverantwoordelijk zijn om een akkoord af te sluiten zonder de zekerheid dat onze bedrijven dit ook financieel kunnen dragen. Ook continuïteit is belangrijk, we willen toch allemaal dat de huishoudhulpen morgen ook nog een job hebben? Daarom pleiten wij voor een gefaseerde aanpak", stelt Ann Cattelain, CEO van Federgon.

De eerste stap hierin is het op korte termijn afsluiten van een deelakkoord over de vele punten waarover wel reeds een consensus is bereikt: meer bepaald de invulling van de loonnorm die is vastgelegd in het Interprofessioneel akkoord, bovenop de automatische indexeringen en een reeks kwalitatieve maatregelen, alsook een eerste reeks aanpassingen aan de verplaatsingsvergoedingen. "Door dit deel van het akkoord niet af te sluiten, missen de huishoudhulpen vandaag een aantal voordelen en wij betreuren dit als werkgevers ten zeerste", zegt Ann Cattelain. "Wij begrijpen de vragen van de huishoudhulpen, maar betreuren de onwaarheden die de vakbonden verspreiden. Zij weten heel goed dat bij veel bedrijven de financiële situatie onhoudbaar is. De manier waarop de vakbonden vandaag communiceren is zeer kort door de bocht en niet fair. Wij kunnen alleen maar herhalen dat wij ons als werkgevers steeds constructief hebben opgesteld", zegt Ann Cattelain.

De tweede stap is het samenroepen van een expertengroep, met naast de vertegenwoordigers van de sociale partners ook vertegenwoordigers van de federale en regionale ministers van werk, die de financiële context bestuderen en objectiveren, met als doel te komen met pistes over een duurzaam toekomstmodel voor de sector.

Het uiteindelijke doel is om daarna opnieuw te onderhandelen over een verbetering van het statuut van de huishoudhulp en over een substantiële verhoging van de verplaatsingsvergoedingen.

"De extreem moeilijke onderhandelingen in de dienstenchequesector, zowel twee jaar geleden als nu, zijn niet het gevolg van de onwil van de werkgevers om het statuut van de huishoudhulpen te verbeteren, maar van een model dat tegen zijn limieten botst", benadrukt Ann Cattelain. "De sociale partners in de sector moeten onderhandelen in een heel strikt kader waar over uitgaven wordt beslist, zonder over de sleutel te beschikken om daar voldoende middelen tegenover te plaatsen. Enkel kunnen beslissen over de uitgaven zonder duidelijkheid over de inkomsten is een model dat niet langer houdbaar is. Dit moet en kan anders."


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.