Skip to main content

Werkbaar en wendbaar werk ook in de dienstenchequesector

|   DienstenchequesNewsletters

Het succes van het dienstenchequesysteem staat buiten kijf. Veertien jaar na de lancering ervan waren er nog nooit zoveel klanten en werknemers en zijn de doelstellingen grotendeels verwezenlijkt. Vandaag wachten de sector nieuwe uitdagingen. En daar maakt welzijn op het werk deel van uit.

Daarom heeft IDEA Consult, op verzoek van Vorm DC, het sectoraal Vormingsfonds voor Dienstencheques, een studie uitgevoerd naar werkbaar en wendbaar werk in de dienstenchequesector. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat, van de bijna 4.000 bevraagde huishoudhulpen, 89% tevreden is met hun werk. De autonomie, de uren en de contacten met de klanten zijn de voornaamste factoren bij dit hoge tevredenheidspercentage.

Toch zijn bepaalde aspecten nog voor verbetering vatbaar, zoals de werkplek, het materiaal dat ter beschikking staat, de eisen van de klanten, …  In het kader hiervan werd er een werkbaarheidsfonds opgericht. Doel: alle partijen bewust maken van werkbaar en wendbaar werk in de sector. Dat vertaalt zich door onder andere een uitbreiding van de initiatieven bedoeld voor huishoudhulpen en ondernemingen, en door een bewustmaking van de klanten. Enkele kleine aanpassingen op de werkplek kunnen voor een huishoudhulp immers een wereld van verschil maken!

Federgon is zeer verheugd over het intensieve werk dat Vorm DC in verband hiermee verzet heeft. Een aanzienlijke verbetering van het welzijn van de dienstenchequewerknemers, de centrale pijler van de sector, zal de toekomstige ontwikkeling en het voortbestaan van dit systeem, dat zijn sporen reeds heeft verdiend, alleen maar bevorderen.

Meer weten? Lees hier alles over de studie ‘Werkbaar en wendbaar werk in de dienstenchequesector: Studie rond het welzijn van dienstenchequewerknemers’.

Contact: Sectoraal Vormingsfonds voor Dienstencheques


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.