Spring naar hoofd-inhoud

Wellbeing: inzetten op preventie en werk maken van re-integratie

|   WellbeingNewsletters

Voor het eerst zijn er vandaag meer langdurig zieken dan werkzoekenden in ons land. Een groot deel van hen is door burn-out niet langer in staat om te werken. Een aantal werknemers die nog wel aan de slag zijn, vinden het steeds moeilijker om werk en privé te combineren. Er is nood aan structurele oplossingen. Deze oplossingen moeten enerzijds komen van de overheid die duidelijke en krachtige beleidslijnen uittekent, een beleid dat zowel inzet op preventie als op re-integratie. Anderzijds moet, voor de uitrol van het beleid, de overheid kunnen rekenen op de expertise van professionele partners.

De leden van Federgon voelen al langer de nood van bedrijven om te investeren in een actief wellbeingbeleid. Eind vorig jaar hebben zij in de schoot van Federgon een wellbeingplatform opgericht. Het platform verenigt bedrijven en experts die professionele oplossingen bieden in het kader van werkbaar en wendbaar werk. Op regelmatige basis komen deze professionals samen om ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken. We kunnen het belang van professionalisme in dit dossier niet genoeg onderstrepen.

Het platform erkent ook het belang van cijfers en statistieken om de resultaten die op het vlak van wellbeing behaald worden extra te ondersteunen. Zo bevestigen de cijfers waar professor Elke Van Hoof (VUB) begin mei mee naar buiten kwam het belang, maar vooral de nood aan re-integratie van mensen die langdurig afwezig zijn door een burn-out. Beleidsmakers moeten hier zonder meer op inzetten, de experts van het wellbeingplatform zijn bereid hier samen werk van te maken.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.