Spring naar hoofd-inhoud

Uitzendactiviteit ondersteunt versnelling economische groei in mei

|   Uitzendarbeid

In mei 2021 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,90% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een negatieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met -0,73%, en een toename in het bediendesegment met +5,26%.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar, liet de uitzendsector een stijging optekenen van +35,45%. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +38,25% in het arbeiderssegment, en met +32,14% in het bediendesegment. Ten opzichte van mei 2019 is de uitzendactiviteit -3,38% lager.

De Federgon-index bereikte 104,66 punten in mei 2021 tegenover 102,71 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.