Spring naar hoofd-inhoud

Stagnatie van uitzendactiviteit in maart

|   Uitzendarbeid

In maart 2021 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,60% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,28% in het arbeiderssegment, en met -0,99% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand maart van vorig jaar, toen de eerste lockdown een feit was, liet de uitzendsector een stijging optekenen van +15,21%. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +14,43% in het arbeiderssegment, en met +16,23% in het bediendesegment. Ten opzichte van maart 2019 is de uitzendactiviteit -12,88% lager.

De Federgon-index bereikte 100,60 punten in maart 2021 tegenover 101,21 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.