Spring naar hoofd-inhoud

Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleidingNewsletters

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan. In aanvulling op het Terug Naar Werk-fonds, dat op 1 april van start ging, lanceert Federgon in dit kader het guide-me-platform. Guide-me bundelt alle relevante private dienstverlening die kan helpen doorheen de belangrijke momenten van een loopbaan, zoals een begeleiding naar werk na een periode van ziekte of het vinden van een nieuwe uitdaging na ontslag.

Op 1 april ging het Terug Naar Werk-fonds (TNW-fonds) van start. Bij het TNW-fonds kunnen arbeidsongeschikt erkende personen een voucher van 1.800 EUR aanvragen en hiermee begeleiding inkopen bij private dienstverleners die erkend zijn. Federgon stelt op hetzelfde moment het guide-me-platform voor, een website die de expertise van haar leden rond begeleiding bundelt.

Het TNW-fonds

Ook wie gezondheidsproblemen heeft, moet de mogelijkheid hebben om terug aan de slag te gaan. Wie niet terug kan naar zijn vorige job, heeft het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe werkgever te vinden. De hulp van een professionele begeleider kan dan welgekomen zijn.

Het TNW-fonds is gekoppeld aan de verbrekingen van arbeidsovereenkomsten wegens medische overmacht. Als dat gebeurt op initiatief van de werkgever, dan is die werkgever verplicht om 1.800 EUR te betalen aan het TNW-fonds. Tot 1 april 2025 zijn alleen het de werknemers die zich in die situatie bevinden, die gebruik kunnen maken van het TNW-fonds. Ze kunnen een voucher van 1.800 EUR aanvragen om hulp te krijgen bij het vinden van een nieuwe baan met de begeleiding van een door het RIZIV erkende private dienstverlener. Om erkend te worden moet een organisatie over een kwaliteitslabel beschikken, een gespecialiseerde opleiding rond Terug Naar Werk-begeleiding gevolgd hebben en expertise in arbeidsmarktbegeleiding kunnen aantonen.

Vanaf 1 april 2025 kan het TNW-fonds ook aangesproken worden door personen die langer dan een jaar erkend arbeidsongeschikt zijn.

Guide-me

Tijdens je leven en loopbaan heb je af en toe nood aan een luisterend oor of een steuntje in je rug. Met de oprichting van het platform guide-me, dat ontwikkeld werd door Monizze, wil Federgon de expertise van haar leden rond begeleiding bundelen en zowel individuen als ondernemingen op een eenvoudige manier tonen welke gespecialiseerde begeleiding er in de buurt voorhanden is. Ondersteuning in outplacement, wellbeing, loopbaanbegeleiding: Federgon is bekend voor een ruime waaier aan expertise binnen haar netwerk en ondersteunt vandaag al mensen tijdens de belangrijkste momenten van hun loopbaan.

Deze expertise willen de leden van Federgon nu ruimer inzetten om personen met gezondheidsproblemen terug naar het werk te begeleiden via het TNW-fonds. Met guide-me wordt deze expertise op een geïntegreerde manier aangeboden aan gebruikers. Door het platform enkel open te stellen voor leden, wil Federgon mee de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening bewaken. Bovendien wil het platform een duidelijk overzicht geven van de ondersteuning die daarvoor vanuit de overheid beschikbaar is.

Onze leden hebben de voorbije decennia erg waardevolle expertise opgebouwd in het begeleiden van mensen doorheen alle stadia van hun leven en loopbaan. Nog te vaak wordt gefocust op wat mensen niet meer kunnen in plaats van te kijken naar wat ze nog wel kunnen. Onze leden vertrekken vanuit een heel andere mindset. Zij zijn de experten bij uitstek om mensen goesting te doen vinden om terug aan de slag te gaan met hun talent. Zo komt het juiste talent weer op de juiste plek terecht en komt dit onze arbeidsmarkt en hele maatschappij ten goede.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.