Spring naar hoofd-inhoud

Matige verbetering van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In december 2023 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,06% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren steeg met +3,29% in het arbeiderssegment en met +0,92% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand december van vorig jaar, liet de uitzendsector een stijging optekenen van +0,43%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -1,55% in het arbeiderssegment, en een toename met +2,82% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 93,39 punten in december 2023 tegenover 91,51 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.