Spring naar hoofd-inhoud

In december gaat de uitzendactiviteit verder op haar herstelpad

|   Uitzendarbeid

In december 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,78 % t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een negatieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met -0,99%, en een toename in het bediendesegment met +5,34%.

In vergelijking met de maand december van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -5,45%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -8,04% in het arbeiderssegment, en met -2,32% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 100,10 punten in december 2020 tegenover 98,35 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.